Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 163, recto

previousnext
msA 162vmsA 163v

Iliad text (25 lines)


Iliad 12.428: ἠμὲν ὅτῳ. στρεφθέντι: μετάφρενα γυμνωθείη

Commented on by msA 12.F5


Iliad 12.429: μαρναμένων. πολλοὶ δὲ διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆς:


Iliad 12.430: πάντῃ δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες αἵματι φωτῶν

Commented on by msA 12.F6


Iliad 12.431: ἐρράδατ’ ἀμφοτέρωθεν ἀπὸ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν :


Iliad 12.432: ἂλλ’ οὐδ’ ὡς ἐδύναντο φόβον ποιῆσαι Ἀχαιῶν .


Iliad 12.433: ἂλλ’ ἔχον ὥς τε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθής:

Commented on by msA 12.F8


Iliad 12.434: ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον ἀμφὶς. ἀνέλκει.


Iliad 12.435: ἰ̈σάζουσ’ ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται:

Commented on by msAint 12.F3, msA 12.F9


Iliad 12.436: ὡς μὲν τῶν ἐπὶ ῗσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε:


Iliad 12.437: πρίν γ’ ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος ὑπέρτερον Ἕκτορι δῶκε


Iliad 12.438: Πριαμίδῃ . ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν :


Iliad 12.439: ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς:

Commented on by msA 12.F10


Iliad 12.440: ὄρνυσθ’ ἱ̈ππόδαμοι Τρῶες , ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος


Iliad 12.441: Ἀργείων . καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲς πῦρ:


Iliad 12.442: ὡς ἔφατ’ ἐποτρύνων. οἱ δ’ ούασι πάντες ἄκουον

Commented on by msA 12.F11


Iliad 12.443: ἴ̈θυσαν δ’ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες: οἱ μὲν ἔπειτα


Iliad 12.444: κροσσάων ἐπέβαινον, ἀκαχμένα δούρατ’ ἔχοντες:

Commented on by msA 12.F12


Iliad 12.445: Ἕκτωρ δ’ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν. ὅς ρα πυλάων


Iliad 12.446: ειστήκει πρόσθε. πρυμνὸς παχὺς. αὐτὰρ ὕπερθεν

Commented on by msAint 12.F4, msAext 12.F1


Iliad 12.447: ὀξὺς ἔην. τὸν δ’ οὔ κε δύ’ ἀνέρε δήμου ἀρίστω


Iliad 12.448: ῥηϊδίως ἐπ’ άμαξαν ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν


Iliad 12.449: οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’, ὁ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἶος:


Iliad 12.450: τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω:

Commented on by msA 12.F14


Iliad 12.451: ὡς δ’ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς

Commented on by msAint 12.F5, msA 12.F15


Iliad 12.452: χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ. ὀλίγον τέ μιν ἄχθος ἐπείγει.


Other texts (21 passages)


Scholia group: msAext

msAext 12.F1: εστη και

Comments on 12.446


Scholia group: msAint

msAint 12.F1: ἀπο τοῦ “ράζω”

Comments on 12.430-12.431


msAint 12.F3: ἔν τισιν μετα τοῦ ν ἀνεικέα : ἐξω νείκους,

Comments on 12.435


msAint 12.F4: Αρισταρχ εστηκει χω τοῦ ϊ

Comments on 12.446


msAint 12.F5: ουτ δια τοῦ ε φέρει

Comments on 12.451


Scholia group: msAil

msAil 12.F13: ερραμένοι εἰσὶ

Comments on 12.431@ἐρράδατ’


msAil 12.F14: φυγὴν

Comments on 12.432@φόβον


msAil 12.F15: η απο τῶν ἔργων τῶν ἰδίων χειρῶν ζῶσα:

Comments on 12.433@γυνὴ-12.433@χερνῆτις


msAil 12.F16: ἐνβάλλετε

Comments on 12.441@ἐνίετε


msAil 12.F17: υπτροχων κλιμάκων

Comments on 12.444@κροσσάων


msAil 12.F18: κατ τὸ ἔσχατον μέρος παχὺς

Comments on 12.446@πρυμνὸς-12.446@παχύς


msAil 12.F19: αποκινήσειαν τοῦ εδάφους

Comments on 12.448@ὀχλίσσειαν


Scholia group: msA

msA 12.F5: ‡ ἡμὲν ὅτῳ στρεφθέντι: Ζηνόδοτος ὅτεῳ καὶ ἐμφαίνει Ὁμηρικὸν χαρακτῆρα, καὶ γὰρ ἀλλαχοῦ φησὶ τῷ ὅτεῳ τε πατὴρ κέλεται ⁑

Comments on 12.428


msA 12.F6: πάντῃ δὴ πυργοι, ὁ μὲν Ἀρίσταρχος τὸν δὴ σύνδεσμον παρέλαβεν Τυραννίων δὲ ἐκδέχεται τὸ ᾗ ἐπίρρημα τοπικὸν ἵνα δύο μέρη λόγου ὑπαρχ δὲ καὶ η καὶ προστίθησι τὸ ϊ καὶ δασύνει ὁμοίως τῷ ᾕ ρ’ ὅ γ’ ὀ λυσσώδης : οὐκ αναγκαῖον δὲ ἤδη γὰρ προκεινται τὸ πάντῃ τοπικον ⁑

Comments on 12.430


msA 12.F7: ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον, τάχα τὸ ἑξῆς ἐστιν ἀμφὶς ἰ̈σάζουσα ἀμφοτέρωθεν ἰσοῦσα οἱ γὰρ ἱστάντες ἑκατέρωθεν ἀφορῶσιν

Comments on 12.434-12.435


msA 12.F8: χερνῆτις, ἡ ἀπο τῶν ἔργων τῶν ἰδίων χειρῶν ζῶσα ὅ ἐστι μισθοῦ ἄλλοις ἐργαζομένη ⁑

Comments on 12.433


msA 12.F9: ἰσάζουσ’ ἵνα παισὶν. οὕτως μετα τοῦ ν ἀνεικέα ἐξω νείκους τὸ ἴσον αὐτοῖς ἀπονέμουσθαι ἄμεινον δε φησὶν ἀεικέα τὸν εὐτελῆ, ἐν δὲ τῷ προς τὸν Ξένωνος παράδοξον προφέρεται ἀμεμφεα μισθόν ⁑

Comments on 12.435


msA 12.F10: ἤυσεν δὲ διαπρύσιον: ὅτι ἐπι τοῦ Διὸς τοῦτο φησὶν οὐκεσὶ τοῦ Ἕκτορος δι ὃ καὶ ἐπήνεγκεν. ὡς φάτ’ ἐποτρύνων οἵ δ’ οὔασι πάντες ἄκουον ⁑

Comments on 12.439


msA 12.F11: ὡς φάτ’ ἐποτρύνων ὅτι δια τούτου εὐκρινὲς γίνεται τὸ τῆς προκειμένης ἀμφιβολίας οὐ γαρ δὴ ἄλλως ἐδύναντο πάντες ἀκούειν εἰ μὴ ὁ Ζεὺς ἐπεφώνησεν ⁑

Comments on 12.442


msA 12.F13: εἰστήκει πρόσθε, βραχὺ διασταλτέον ἐπι τὸ πρόσθε συναφὴν δὲ θετέον ὑπ αμφοτέρας τὰς λέξεις ἓν γὰρ τὸ σημαινόμενον κατ τὸ ἔσχατον παχὺς, κατα δὲ τὸ ἕτερον ὀξύς ⁑

Comments on 12.446-12.447


msA 12.F15: ὡς δ’ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς: μέγας γὰρ ὁ τούτου πόκος. ἡ ὅτι τραχυτέρα. ἢ ὅτι ῥυπωδεστέρα: ἐμφερής τε τῇ τραχύτητι καὶ τῷ χρώματι τοῦ λύθου ἐστίν ⁑

Comments on 12.451


previousnext
msA 162vmsA 163v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1