Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 94, verso

previousnext
msA 94rmsA 95r

Iliad text (25 lines)


Iliad 7.176: ἒν δ’ έβαλον κυνέῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρείδαο :


Iliad 7.177: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο θεοῖς. ἰδὲ χεῖρας ἀνέσχον:

Commented on by msA 7.1033, msAim 7.1040


Iliad 7.178: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν. ἰ̈δὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν:


Iliad 7.179: Ζεῦ πάτερ. ἠ Αἴαντα λαχεῖν. ἢ Τυδέος υἱὸν.


Iliad 7.180: ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης :

Commented on by msAint 7.1044


Iliad 7.181: Ὡς ὰρ έφαν: πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ :


Iliad 7.182: ἒκ δ’ ἔθορε κλῆρος κυνέης. ὃν, ὰρ ἤθελον αὐτοὶ

Commented on by msAim 7.1041


Iliad 7.183: Αἴαντος : κῆρυξ δὲ φέρων ἀν ὅμῑλον ἁπάντῃ


Iliad 7.184: δεῖξ’ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν :

Commented on by msA 7.1034


Iliad 7.185: οἱ δ’ οὐ γινώσκοντες: ἀπηνῄναντο ἕκαστος:

Commented on by msAext 7.1046


Iliad 7.186: ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ΐκανε φέρων ἀν ὅμῑλον ἁπάντῃ.

Commented on by msAext 7.1047, msAim 7.1042


Iliad 7.187: ὅς μιν ἐπιγράψας κυνέῃ βάλε φαίδιμος Αἴας .

Commented on by msA 7.1035


Iliad 7.188: ἤτοι ὑπέσχεθε χεῖρ’. ὁ δ’ ὰρ ἔμβαλεν ἄγχι παραστὰς.


Iliad 7.189: γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰ̈δὼν. γήθησε δὲ θυμῷ:


Iliad 7.190: τὸν μὲν παρ πόδ’ εὸν χαμάδις βάλε. φώνησέν τε:


Iliad 7.191: ὦ φίλοι: ἤτοι κλῆρος ἐμὸς. χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς


Iliad 7.192: θυμῷ. ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα δῖον:


Iliad 7.193: ἂλλ’ άγετ’, ὄφρ’ ὰν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύω.

Commented on by msAint 7.1045


Iliad 7.194: τόφρ’ ὑμεῖς εὔχεσθε Διῒ Κρονίωνι ἄνακτι


Iliad 7.195: σιγῇ ἐφ’ ὑμείων. ἵνα μὴ Τρῶες γε πύθωνται.

Commented on by msA 7.1036


Iliad 7.196: ἠὲ καὶ ἀμφαδίην. ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης:


Iliad 7.197: οὐ γάρ τις με βίῃ γε ἑκὼν ἀἕκοντα δίηται

Commented on by msAim 7.1043


Iliad 7.198: οὐδέ τ’ ἀϊδρείῃ: ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ, νήϊδα γ’ οὕτως

Commented on by msA 7.1037, msA 7.1038, msAext 7.1048


Iliad 7.199: ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι , γενέσθαί τε, τραφέμεν τε:

Commented on by msA 7.1039


Iliad 7.200: Ὡς έφαθ’, οἱ δ`’ εὔχοντο Διῒ Κρονίωνι ἄνακτι:


Other texts (13 passages)


Scholia group: msA

msA 7.1033: ‡ θεοῖς, ἰδὲ χεῖρας ἀνέσχον: ὁ Ἀσκαλωνίτης διαστέλλει: ἰδὲ χεῖρας ἀνέσχον ὡς ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο : ἵνα γένηται καὶ χεῖρας ἀνέσχον: Ἀλεξίων δὲ τὴν κατειθισμένην παραλαμβάνει: λαοὶ δ’ ἠρήσαντο. θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον οὕτως καὶ οἱ περι Ηρακλέωνα οὐκ ἀποδοκιμάζει μέντοι τὴν ετέραν ὁ Ἀλεξίων καὶ ἡμῖν οὕτως δοκεῖ ⁑

Comments on 7.177


msA 7.1034: ἐνδέξια: ὅτ ἂν ἀντι ἐπιρρἥματος ἢ ἀντι τοῦ ἐπιδεξίως ἐνδέξια τρίτη ἀπο τέλους ἡ ὀξεῖα ⁑

Comments on 7.184


msA 7.1035: ὅς μιν ἐπιγράψας: ὅτι οὐ γράμμασι τῆς λέξεως ἀλλ’ ἐγχαράξας σημεῖα: εἰ γὰρ κοινῶς ᾔδεσαν γράμματα: ἔδει τὸν κήρυκα ἀναγνῶναι καὶ τοὺς ἄλλους οἷς ἐπεδείκνυτο ὁ κλῆρος ⁑

Comments on 7.187


msA 7.1036: σιγῇ ἐφ’ ὑμείων: ἕως τοῦ ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι στίχοι πέντε ἀθετοῦνται ὅτι οὐ κατα τὸν Αἴαντα οἱ λόγοι καὶ εαυτῷ ἀνθ’ ὑποφέρει γελοίως:

Comments on 7.195


msA 7.1037: οὐδέ τ’ ἀϊδρείῃ: δια τοῦ ϊ εἶχον αἱ Ἀριστάρχου : ἡ δὲ Ἀριστοφάνους οὐδὲ μὲν ἰδρείῃ . ἠθέτηντο δὲ καὶ παρα Ἀριστοφάνει , καὶ Ζηνοδότῳ ⁑

Comments on 7.198


msA 7.1038: ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ, ἐν ὀρθῇ τάσει ἀναγνωστέον ἵνα ᾖ ἀντιδιαστολὴ πρὸς ἄπειρα πολέμου τινὰ πρόσωπα ⁑

Comments on 7.198


msA 7.1039: γενεσθαί τε: ἀλλ’ ἐπάλληλοι ὀξεῖαι καίτοι σπονδειακον ἐστιν. ἀλλ’ ἴσως ἐρ’ ἵνα ἐκφύγωμεν τὸν διπλασιασμὸν τοῦ ῥήματος λέγω δὲ τοῦ τετράφεμεν τε ὡς καὶ ἐν τῇ τ τῆς παραλόγως ἐνεκλίναμεν, ἐν τῷ ἠῶθεν δὲ μάλ’ ἤρη λοέσσαί τε χρῖσέν τε ἵνα μὴ πληθυντικὸν ῥῆμα ὑπολάβωμεν ⁑

Comments on 7.199


Scholia group: msAim

msAim 7.1040: διχῶς καὶ θεοῖσι δὲ καὶ θεοῖς ἰδὲ

Comments on 7.177


msAim 7.1041: οτ ἀνέσειον τοὺς κλήρους οὐκ εξηροῦντο ὡς ἡμεῖς νῦν ⁑

Comments on 7.182


msAim 7.1042: διχῶς αλλ οτε δή ρ ἵ̈κοντο καὶ αλλ οτε δὴ τὸν ΐκανε ⁑

Comments on 7.186


msAim 7.1043: Ἀρισταρχ δια τοῦ λ ελών

Comments on 7.197


Scholia group: msAext

msAext 7.1046: ἀπηνήναντο

Comments on 7.185


msAext 7.1048: γράφεται οὐδε τε, ϊδρείη

Comments on 7.198


previousnext
msA 94rmsA 95r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1