Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 118, recto

previousnext
msA 117vmsA 118v

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.334: ἄλλα δ’ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσιν:


Iliad 9.319: ἐν δὲ ϊῇ τιμῇ. ἠμὲν κακὸς. ἠδὲ καὶ ἐσθλός:

Commented on by msAint 9.324


Iliad 9.326: ἤματα δ’ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων.

Commented on by msAint 9.327


Iliad 9.330: τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ


Iliad 9.331: ἐξελόμην. καὶ πάντα φέρων Ἀγαμέμνονι δόσκον


Iliad 9.332: Ἀτρείδῃ : ὁ δ`’ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῇσι.

Commented on by msAint 9.329


Iliad 9.318: ἴ̈ση μοῖρᾳ μένοντι. καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζῃ:

Commented on by msAext 9.331


Iliad 9.329: πεζὸς δ’ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον:


Iliad 9.333: δεξάμενος. δια παῦρα δασάσκετο. πολλὰ δ’ ἔχεσκεν:


Iliad 9.317: μάρνασθαι δηίοισι ἐπ’ ἀνδράσι, νωλεμὲς αἰεί:

Commented on by msAint 9.323, msAext 9.330, msAim 9.320


Iliad 9.325: ὡς καὶ ἐγὼ. πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴ̈αυον.

Commented on by msA 9.318


Iliad 9.328: δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ’ ἀνων :

Commented on by msAint 9.328


Iliad 9.316: οὔτ’ ἄλλους Δαναούς . ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν


Iliad 9.324: μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι. κακῶς δέ τε οἱ πέλει αὐτῇ:

Commented on by msAint 9.326, msA 9.315, msA 9.316


Iliad 9.315: οὔτ’ ἔμεγ’ Ἀτρείδην Ἀγαμέμνονα πεισέμεν οἴω


Iliad 9.323: ὡς δ’ ὄρνις ἀπτῆσι, νεοσσοῖσι προφέρῃσι


Iliad 9.314: αὐτὰρ ἐγὼν, ἐρέω. ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα:

Commented on by msAint 9.322


Iliad 9.322: αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν:

Commented on by msAint 9.325


Iliad 9.313: ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν. ἄλλο δὲ εἴπῃ.

Commented on by msA 9.313


Iliad 9.327: ἀνδράσι μαρνάμενος οάρων ἕνεκα σφετεράων:

Commented on by msA 9.317


Iliad 9.311: ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοσ ἄλλοθεν ἄλλος:

Commented on by msAim 9.319


Iliad 9.320: κάτθαν’ ὁμῶς. ὅ τ’ ἀεργὸς ἀνὴρ. ὅ, τε πολλὰ ἐοργώς:


Iliad 9.321: οὐδ’ έτι μοι περίκειται. ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ.

Commented on by msA 9.314, msAext 9.332, msAil 9.334


Iliad 9.310: ᾗ περ δὴ κρανέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται:

Commented on by msAint 9.321, msAil 9.333


Iliad 9.312: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσιν.

Commented on by msA 9.311


Other texts (23 passages)


Scholia group: msA

msA 9.311: Ἀΐδαο πύλησιν: ὅτι πλέον πάντων Ἀχιλλεὺς μισεῖ τὸν θάνατον δια τὸ ἄπρακτον: ταχα δὲ καὶ ἄλλως χρήσιμόν ἐστι τὸ διαβάλλειν τὸν θάνατον ἐπεὶ πῶς ἄν τις τοὺς γονεῖς σέβοι τοὺς τὸ ζῆν αὐτῷ παρασχομένους εἰ μὴ τὸ ζῆν ἀγαθόν ἐστι καὶ κακῶν. ἐκ τῶν ἐναντίων ὁ θάνατος ⁑

Comments on 9.312


msA 9.313: οἵ χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ὅτι δοκεῖ. συγκεχύσθαι τὸ ἕτερον : ἔδει γὰρ ἕτερον δὲ εἴπῃ ἑτέρου πρὸς έτερον ἀντι διαστελλομένου, τὸ γὰρ ἄλλο ἐπι πλειόνων τίθεται ⁑

Comments on 9.313


msA 9.314: οὐδέ τί μοι περίκειται: ὁ Ἀσκαλωνίτης δύο ποιεῖ περί εῖτα κεῖται καὶ προπερισπᾷ σημαίνει δε φησὶ τὸ περισσῶς κεῖται εἰσὶ δὲ οἳ ὑφ ἓν ἀναγινώσκουσι περίκειται ὡς ἀντίκειται, οἷς συγκατατίθεμαι: τί γάρ ἐστι τὸ κωλύων καὶ ἐν τῇ συνθέσει τὸ αὐτὸ νοεῖν ⁑

Comments on 9.321


msA 9.315: μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι. δια τοῦ ἀρα γράφουσι καὶ αἱ Ἀριστάρχου οὕτως δέ αἱ δὲ εἰ και ότε ραι , κακῶς δὲ τε οἱ πέλει αὐτή ⁑

Comments on 9.324


msA 9.316: ὅτι οἱ Γλωσσογράφοι μάστακα τὴν ἀκρίδα δέον μάσημα καὶ βρῶμα ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτὸ τὸ στόμα ὁμωνύμως καθάπερ τὸ χοίνικα τὸ μετρον καὶ τὸ μετρούμενον: ἀλ’λ Ὀδυσσεὺς ἐπι μάστακα χερσὶ πίεζεν ⁑

Comments on 9.324


msA 9.317: ὁ ἄρων γράφεται καὶ ὀρέων αἱ δὲ ἐξ αμφοτέρων τὸ σημαινόμενον τῶν γυναικῶν, ὁ ἄρων μὲν ἀπο τοῦ ὀαρίζειν , ὡρέων δὲ ὡς ἄν τις εἴποι συν αόρων ἁπο τοῦ συνωρεῖν καθ ὃ καὶ συνωρίδας ἐπι τῶν ἵππων ⁑

Comments on 9.327


msA 9.318: ἴ̈αυον: ἐμονομάχουν παρ τὸ αὔω τὸ κοιμῶμαι. ἢ παρα τὴν ἴαν τὴν μίαν ἢ διετέλουν ⁑

Comments on 9.325


Scholia group: msAim

msAim 9.319: γράφεται παρημενοι

Comments on 9.311


msAim 9.320: Ἀρίσταρχος ἐπ ανδράσι :

Comments on 9.317


Scholia group: msAint

msAint 9.321: Ἀρίσταρχος ἧ περ δὴ φρονίων:

Comments on 9.310


msAint 9.322: ἔν ἀλλω ὡς καί τετελεσμ ἔσται:

Comments on 9.314


msAint 9.323: Ἀρισταρχ ἐπ ανδράσι ⁑

Comments on 9.317


msAint 9.324: ἐν δὲ τῇ αυτῃ τιμη καὶ ὁ δεῖλον καὶ ὁ ανδρεῖος:

Comments on 9.319


msAint 9.325: ουτ Ἀρίσταρχ πολεμίζειν κατα τὸ ἀπαρεμφατ :

Comments on 9.322


msAint 9.326: Αριστ κακῶς δ’ ἀρα οι:

Comments on 9.324


msAint 9.327: ἐν αίματι ἣ ἒν. μόχθω:

Comments on 9.326


msAint 9.328: οτ ἄοροι οτ όαροι αἱ τῶν ανδρῶν καὶ γυναικῶν ὁμιλίαι νῦν δὲ λε τῶν γυναικῶν ⁑

Comments on 9.328


msAint 9.329: δὲ λαμβάνων ὀλίγα διένειμε καὶ ἐδίδου ⁑

Comments on 9.332


Scholia group: msAext

msAext 9.330: δηΐοι

Comments on 9.317


msAext 9.331: ζει

Comments on 9.318


msAext 9.332: περικεῖται

Comments on 9.321


Scholia group: msAil

msAil 9.333: τελειώσῳ:

Comments on 9.310


msAil 9.334: περισσὸν τι εστι

Comments on 9.321


previousnext
msA 117vmsA 118v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1