Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 17, verso

previousnext
msA 17rmsA 18r

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.277: μήτε σὺ Πηλείδ’ ἤθελ’ ἐριζέμεναι βασιλῆϊ

Commented on by msA 1.793, msAil 1.811, msAim 1.804


Iliad 1.278: ἀντιβίην: ἐπεὶ οὔ ποθ’ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς

Commented on by msAil 1.812, msAil 1.813


Iliad 1.279: σκηπτοῦχος βασιλεὺς. ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν:

Commented on by msAil 1.814


Iliad 1.280: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι: θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ.

Commented on by msA 1.796


Iliad 1.281: ἀλλ’ ὅδε φέρτερός ἐστιν. ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει:

Commented on by msAil 1.815


Iliad 1.282: Ἀτρείδη : σὺ δὲ παῦε. τεὸν μένος: αὐτὰρ ἔγωγε

Commented on by msAil 1.816


Iliad 1.283: λίσσομ’ Ἀχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον: ὃς μέγα πᾶσιν

Commented on by msAil 1.817, msAil 1.818


Iliad 1.284: ἕρκος Ἀχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο:

Commented on by msAil 1.819, msAil 1.820


Iliad 1.285: τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων :


Iliad 1.286: ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατα μοῖραν ἔειπες:

Commented on by msAil 1.821


Iliad 1.287: ἀλλ’ ὁ δ’ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων:


Iliad 1.288: πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ’ ἀνάσσειν,

Commented on by msAil 1.822


Iliad 1.289: πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ, τιν’ οὐ πείσεσθαι ὀΐω:

Commented on by msAil 1.823


Iliad 1.290: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες

Commented on by msAil 1.824, msAil 1.825


Iliad 1.291: τοῦνεκά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι;

Commented on by msAim 1.805


Iliad 1.292: Τὸν δ’ ὰρ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος Ἀχιλλεύς :


Iliad 1.293: ῆ̄ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην

Commented on by msAint 1.808, msA 1.799, msAil 1.826, msAil 1.827


Iliad 1.294: εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττι κεν εἴπῃς:

Commented on by msA 1.800, msAil 1.828, msAil 1.829


Iliad 1.295: ἄλλοισιν δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο: μὴ γὰρ ἔμοιγε

Commented on by msAil 1.830, msAim 1.806


Iliad 1.296: σήμαιν’: οὐ γὰρ ἔγωγέ τι σοι πείσεσθαι ὀΐω:

Commented on by msAil 1.831, msAil 1.832


Iliad 1.297: ἄλλο δέ τοι ἐρέω: σὺ δ’ ἐνι φρεσὶ βάλλεο σῇσι:


Iliad 1.298: χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης

Commented on by msAint 1.809, msA 1.801


Iliad 1.299: οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ ἄλλῳ. ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντες:

Commented on by msAint 1.810, msA 1.802, msA 1.803


Iliad 1.300: τῶν δ’ ἄλλων, ἅ μοι ἐστὶ θοῇ παρὰ νηῒ μελαίνῃ.

Commented on by msAil 1.833


Iliad 1.301: τῶν οὐκ ἄν τι, φέροις, ἂν, ἑλὼν ἀἕκοντος ἐμεῖο:

Commented on by msAil 1.834, msAim 1.807


Other texts (27 passages)


Scholia group: msA

msA 1.793: Πηλείδ ‘ ἥθελ’ Ἀρίσταρχος ἀποφαίνεται ὡς κατὰ τὴν Ὁμηρικὴν συνηθ τὸ ῥῆμα κατὰ τὸν ἐνεστωτα ἀπο τοῦ ε ἄρχεται. ἀλλα μὴν καὶ ἡ κίνησις ἡ τοῦ παρατα ἀλλ’ οδ’ ἀνηρ εθελει : ἤθελε Μηριόνης καὶ ἐνθάδε οὖν ἄμεινον τῇ συνηθεστέρᾳ ἀναγνώσει προσέχοντας ἐπι τὴν δη συλλαβὴν ὀξείαν παραλαμβάνειν ἵνα κρᾶσις ᾖ τοῦ ἔθελε τρισυλλαβου γενομένη ὡς καὶ συνηθης ἐστὶν ὁ ποιητης. τὸ μέντοι ῥῆμα τῶν παραλόγων κατα τόνον εστι τρισύλλαβον ὄν ὡς δείκνυται ἐν τοῖς Περι ῥημάτων ⁑

Comments on 1.277


msA 1.794: εἰ δὲ σὺ καρτερός ἔσσι ὑποστικτέον ἐπι τὸ εσσί , καὶ μήτηρ , τοῦ ἀλλά προς μὲν τὴν σύνδεσιν πλεονάζοντος μόνην δὲ ἐναντίωσιν περιστάντος δύναται δέ τις τὸ μὲν ἐσσὶ ὑποστίζειν, τὸ δὲ μηρ στίζειν ἵνα ὁ δε περισσεύῃ ἀπ άλλης δὲ ἀρχῆς ἀλλ όδε φέρτερός ἐστιν βέλτιον δὲ τὸ πρότερον⁑

Comments on 1.280-1.281


msA 1.796: εἰ δε σὺ καρτερός ἔσσι⁑ τὰ εἰς τερος τρισυλ βαρύνεται οἶον σφέτερος πρότερος κύντερος πῶς οὐχὶ κάρτερος κατα βαρείαν λέγομεν ὅτι τοῦτο οὐκ ἦν εἰς τέρος ἀλλ εἰς ἔρος : τὸ γὰρ τ οὐκ εν τῆ παραγωγῇ ἔσχεν ἦν γὰρ ἀπο τοῦ κρατος ὡς ἀπο τοῦ βλάβος βλαβερός οὐ δια τοῦ βέρος ἡ παραγωγη ἐν γὰρ τῷ πρωτοτυπῳ τὸ β οὔτω καὶ ἀπο τοῦ κράτος κρατερός δια τοῦ ερος ἡ παραγωγη οὐ δια τοῦ τερος ⁑

Comments on 1.280


msA 1.797: εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ὑποστικτεον ἐπι τὸ ἐόντες, ἐπι δὲ τὸ μυθήσασθαι στικτέον οὐδὲν γὰρ ἐλλείπει ὠς ᾠήθησαν τινὲς ἀναφέρεται δὲ ταῦτα ἐπι τὸ οὔ ποτ’ ἐς πόλεμον καὶ οὔτε λόχον δ ιεναι ⁑

Comments on 1.290-1.291


msA 1.798: το τοῦ δευτέρου οὖν στίχου πευστικῶς ἀναγινωσκόμενου γίνεται ὁ λόγος τοιοῦτος: εἰ δε πολεμικὸν αὐτὸν ἐποίησαν οἱ θεοὶ ἄρα ὀφειλει δια τοῦτο ἄλλοις ὀνειδίζειν:

Comments on 1.290-1.291


msA 1.799: οὐτιδανός ὡς πευκεδανὸς ληθεδανός: οἱ δὲ οὔτις οὐτιδανός ὡς οὐδαμινός μέγιστον δὲ ὄνειδος ἡγειται τὴν δειλίαν⁑

Comments on 1.293


msA 1.800: εἰ δη σοὶ πᾶν ἔργον: οὕτως ὀρθοτονητέον τὴν ἀντωνυμίαν ἀντιδιασταλτικῆ γάρ ἐστιν. διδάσκει καὶ ἡ γραφὴ δια τοῦ σ οὖσα εἰ γαρ ἦν εγκλιτικὴ ὁμοίως ἂν ἐτράφετο τῷ εἰ δή τοι σοῦ πρς : καί τοι ἐγὼ συνέριθ : περι δε ταύτης τῆς ἀναγνώσεως ἐντελέστερερον διαληψόμεθ ἐν τῇ Γ τῆς Οδ ὅταν περι τῆς Ὀδυσσειου γραφῆς ἐπιζητῶμεν πότερον τοῦ ἕνεκα σοί προτέρω ἢ τοῦ ἔνεκά τοι ⁑

Comments on 1.294


msA 1.801: μαχήσομαι οὕτως δια τοῦ η , οὐ δια τοῦ ες καὶ ἡ Μασσαλιωτικῇ καὶ ἡ Ἀργολικῇ καὶ ἡ Σινωπικὴ , καὶ ἡ Ἀντιμάχου καὶ Ἀριστοφάνους ⁑

Comments on 1.298


msA 1.802: οὔτε σοὶ οὔτε ὅτι Ζηνόδοτος γράφει ἐπεὶ ρ εθέλεις ἀφελεσθαι , ἔργῳ δὲ κοινωνεῖ εἰς ἅπαντας τὴν αιτίαν τῆς ἀφαιρέσεως ἀγνοῶν⁑

Comments on 1.299


msA 1.803: οὐτέ τῳ τὸ τω ση ε ὄνομα ἄρθρον ἀντωνυμιαν σύνδεσμον αἰτιολογικὸν καὶ ῥῆμα: ὄνομα μὲν οὕτως, οὔτε σοὶ οὔτε τῷ ἄλλω ἐστι γὰρ ἀντι τοῦ τινί: ῥῆμα δὲ, οἷον Κύκλωψ τί πῖε οἶνον ἐστι γὰρ τὸ θέμα τῶ αρθ ὃ σημαι τὸ λαμάνω ἄρθρον δὲ οὕτως. ἤτοι μὲν τά γ’ όπισθε Μαχάωνι παντα ἔοικε τῷ Ασκληπιαδι : ἀντωνυμίαν δὲ δὲ ἐν τω τό μιν εεισάμενος σύνδεσμον δὲ αἰτιολογικὸν οὔτως τὸ σε καὶ οὐ δύναμαι οὔτε τῷ ἵνα μὴ νομισθῆ προς ένα μόνον ἀξιόχρεως εἶναι μάχεσθαι ἢ ὡς κοινωνοὺς τῆς ὕβρεως τοὺς Ἕλληνας συμπεριείληφεν οὐκ επαμύνοντας αὖτῶ στὲρουμένω τῆς δωρεᾶς⁑

Comments on 1.299


Scholia group: msAim

msAim 1.804: ὅτι ἐγκεκλιμενως ἀναγνωστεον ἵνα διαλύηται εις τὸ ἔθελον ⁑

Comments on 1.277


msAim 1.805: ὅτι συνήθως ἑαὐτῶ προθέουσι τὰ: ὀνείδη⁑

Comments on 1.291


msAim 1.806: κοινὸν τὸ ἐπιτέλλεο καὶ ὁ γὰρ περισσὸς ὁ εξῆς διὸ ἀθετεῖται⁑

Comments on 1.295


Scholia group: msAint

msAint 1.809: οὕτως διὰ τοῦ η μαχησομαι⁑

Comments on 1.298


Scholia group: msAil

msAil 1.811: βούλου

Comments on 1.277


msAil 1.812: ἴσης

Comments on 1.278


msAil 1.813: ἔλαχεν ἔτυχεν⁑

Comments on 1.278


msAil 1.814: ᾥστινι

Comments on 1.279


msAil 1.815: αντι πλειόνων

Comments on 1.281


msAil 1.816: την σὴν οργήν

Comments on 1.282


msAil 1.817: συγχωρήσας

Comments on 1.283


msAil 1.818: μεγάλως

Comments on 1.283


msAil 1.819: τειχος περίφραγμα

Comments on 1.284


msAil 1.830: πρόστασσε

Comments on 1.295


msAil 1.831: πρόστασσε

Comments on 1.296


msAil 1.832: ἐγω γὰρ οὐ νομίζω πισθηναι σοι:

Comments on 1.296


msAil 1.834: λάβοις

Comments on 1.301


previousnext
msA 17rmsA 18r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1