Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 17, recto

previousnext
msA 16vmsA 17v

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.251: ἐφθίαθ’. οἵ, οἱ. πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ’ ἐγένοντο

Commented on by msA 1.720, msAil 1.743, msAil 1.744, msAim 1.735


Iliad 1.252: ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ: μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν:

Commented on by msA 1.721, msAil 1.745, msAil 1.746


Iliad 1.253: ὅ σφιν ἔϋ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν:


Iliad 1.254: ὦ πόποι ῆ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱ̈κάνει:

Commented on by msAil 1.747, msAil 1.748, msAil 1.749


Iliad 1.255: ῆ κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες:

Commented on by msAil 1.750


Iliad 1.256: ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο θυμῷ.

Commented on by msAil 1.751


Iliad 1.257: εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιϊν:

Commented on by msAil 1.752, msAil 1.753, msAil 1.754


Iliad 1.258: οἳ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν , περὶ δ’ ἐστὲ μάχεσθαι.

Commented on by msA 1.723, msAil 1.755, msAim 1.736


Iliad 1.259: ἀλλὰ πίθεσθ’: ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο:

Commented on by msAil 1.756


Iliad 1.260: ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ἡμῖν

Commented on by msA 1.724, msAil 1.757


Iliad 1.261: ἀνδράσιν ὡμίλησα: καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον:

Commented on by msAil 1.758, msAil 1.759


Iliad 1.262: οὐ γάρ πω τοίους ἴ̈δον ἀνέρας οὐδὲ ἴ̈δωμαι

Commented on by msA 1.725


Iliad 1.263: οἷον Πειρίθοόν τε: Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν:

Commented on by msA 1.726, msAil 1.760


Iliad 1.264: Καινέα τ’. Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον :

Commented on by msA 1.727, msA 1.728, msAil 1.761


Iliad 1.266: κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν:


Iliad 1.267: κάρτιστοι μὲν ἔσαν. καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο

Commented on by msAil 1.762


Iliad 1.268: φηρσὶν ὀρεσκῴοισι: καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσαν .

Commented on by msAint 1.739, msA 1.729, msA 1.730, msA 1.731, msAil 1.763, msAil 1.764


Iliad 1.269: καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθ’ὁμίλεον ἐκ Πύλου ἐλθὼν

Commented on by msAint 1.740, msAil 1.765, msAil 1.766


Iliad 1.270: τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης. καλέσαντο γὰρ αὐτοί:

Commented on by msA 1.732, msAil 1.767


Iliad 1.271: καὶ μαχόμην κατ’ ὲμ’ αὐτὸν ἐγώ: κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις

Commented on by msA 1.861, msAim 1.737


Iliad 1.272: τῶν. οἳ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο:

Commented on by msA 1.733


Iliad 1.273: καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν: πείθοντό τε μύθῳ:

Commented on by msAint 1.741, msA 1.734, msAil 1.768, msAil 1.769


Iliad 1.274: ἀλλὰ πίθεσθε καὶ ὕμμες. ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον:

Commented on by msAil 1.770


Iliad 1.275: μήτε σὺ τόνδ’ ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαιρέο κούρην.

Commented on by msAil 1.771, msAil 1.772, msAil 1.773, msAim 1.738


Iliad 1.276: ἀλλ’ ἔα: ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν :

Commented on by msAint 1.742, msAil 1.774


Other texts (39 passages)


Scholia group: msA

msA 1.731: ὀρεσκῴοισι κείω: κοῖος κῷος ὀρεσικῷος καὶ ὀρεσκῷος ⁑

Comments on 1.268


msA 1.732: τηλόθεν ἐξ απίης ὅτι παραλληλως τηλοθ εξ απίης οἱ δὲ νεώτεροι ἐξεδέξαντο τὴν Πελοπόννησον ⁑

Comments on 1.270


msA 1.861: κατ εμ’ αὐτὸν οὕτως κατὰ παράθεσιν ἐν δύο τόνοις ἐμὲ αὐτὸν σύνθετος γὰρ ἀντωνυμία παρα τῷ ποιητῇ οὐκ έστιν⁑

Comments on 1.271


msA 1.733: τῶν οἳ νῦν βροτοι ὅτι ἀντι τοῦ μάχοιτο οὐ κατα διαίρεσιν, ἀλλὰ κατὰ παρένθεσιν τοῦ ε ⁑

Comments on 1.272


msA 1.734: βουλέων ξύνιεν δια τοῦ ε ὡς αὐτὰρ ἐπεὶ κοσμηθεν : μεμνηται δὲ αυτ καὶ εν τῷ ιζ ὁ Ηρωδιανός

Comments on 1.273


Scholia group: msAim

msAim 1.735: τὸ άμα ἐπι καιροῦ: τὸ ομοῦ ἐπι τόπω⁑

Comments on 1.251


msAim 1.736: δια τοῦ ν βουλην οὐ δια τοῦ ϊ ούτος Ἀρίσταρχος καὶ ἐν τῆ πολυστιχ ⁑

Comments on 1.258


msAim 1.737: ὅτι Ζηνοδ γράφει κατ εμωυτόν τὸ δὲ πλῆρες εμε αὐτον⁑

Comments on 1.271


msAim 1.738: ὅτι ἀρχαϊκῶς τόνδε ἀφαιροῦ οὐχι τοῦδε⁑

Comments on 1.275


Scholia group: msAint

msAint 1.739: ωδ

Comments on 1.268


msAint 1.740: οὕτως Ἀρισταρχος τὴν μετα φυλάσσειν τὸν τόνον⁑

Comments on 1.269


msAint 1.742: ἐκτατέον τὸ αλφα⁑

Comments on 1.276


Scholia group: msAil

msAil 1.743: ἐφθάρησαν

Comments on 1.251


msAil 1.744: αντι οίτινες προ τούτον ἐγένοντο καὶ οἱ άμα αὐτῶ τραφέντες⁑

Comments on 1.251


msAil 1.745: πάνυ θεία

Comments on 1.252


msAil 1.746: ἐν δὲ τῇ τρίτη γεννεᾶ ἐβασίλευσεν

Comments on 1.252


msAil 1.747: φεῦ φεῦ

Comments on 1.254


msAil 1.748: όντως μγ λύπη

Comments on 1.254


msAil 1.749: μετωνυμία

Comments on 1.254


msAil 1.750: όντως ἂν χαρείη

Comments on 1.255


msAil 1.751: χαρεῖεν

Comments on 1.256


msAil 1.752: εἰ ὑμῶν

Comments on 1.257


msAil 1.753: μάθοιεν

Comments on 1.257


msAil 1.754: μαχομένων

Comments on 1.257


msAil 1.756: ὑπάρεται

Comments on 1.259


msAil 1.757: βελτίῳσι κρείττος:

Comments on 1.260


msAil 1.758: συνανεσράφη

Comments on 1.261


msAil 1.759: ἠπείθουν ἀπεδοκίμαζον:

Comments on 1.261


msAil 1.761: καὶ τὸν ἰσόθεον

Comments on 1.264


msAil 1.762: ὑπῆρχον

Comments on 1.267


msAil 1.763: θηρσὶν τοῖς ἐν όρεσι διαιτωμένοις

Comments on 1.268


msAil 1.764: εξόχως καὶ φοβερως

Comments on 1.268


msAil 1.765: τοῖς περι τὸν Πειρίθοον

Comments on 1.269


msAil 1.766: συνεμάχουν

Comments on 1.269


msAil 1.767: πορρωθεν

Comments on 1.270


msAil 1.769: ἤκουον ἐπίθοντ

Comments on 1.273


msAil 1.771: καίτοι βασιλεὺς ὑπάχων ῆ αγαθὸς τῆ γνώμῃ

Comments on 1.275


msAil 1.772: Ϊωνων

Comments on 1.275


msAil 1.773: Ϊώνων

Comments on 1.275


previousnext
msA 16vmsA 17v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1