Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 99, verso

previousnext
msA 99rmsA 100r

Iliad text (25 lines)


Iliad 7.431: νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήνεον ἀχνύμενοι κῆρ:


Iliad 7.432: ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν κοίλας ἐπι νῆας:


Iliad 7.433: ἦμος δ’ οὐτ άρ πω ἠὼς. ἔτι δ`’ ἀμφιλύκη νὺξ:

Commented on by msA 7.3035, msAil 7.3038


Iliad 7.434: τῆμος ὰρ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἔγρετο λαὸς Ἀχαιῶν :

Commented on by msAil 7.3039


Iliad 7.435: τύμβον δ’ ἀμφ’ αὐτὴν ἕνα ποίεον. ἐξαγαγόντες


Iliad 7.436: ἄκριτον ἐκ πεδίου περὶ δ’ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν

Commented on by msA 7.3037, msAim 7.3040


Iliad 7.437: πύργους ὑψηλοὺς. εῖλαρ νηῶν τὲ καὶ αὐτῶν,

Commented on by msAil 7.3041


Iliad 7.438: ἐν δ’ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας,


Iliad 7.439: ὄφρα δι’ αὐτάων ἱ̈ππηλασίη ὁδὸς εἴη:


Iliad 7.440: ἔκτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ’ αυτῷ τάφρον όρυξαν:


Iliad 7.441: εὐρεῖαν, μεγάλην. ἐν δε σκόλοπας κατέπηξαν:


Iliad 7.442: Ὣς οἱ μὲν πονέοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ :


Iliad 7.443: οἱ δὲ θεοὶ παρ Ζηνὶ καθήμενοι ἀστεροπητῇ


Iliad 7.444: θηεῦντο μέγα ἔργον Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων:

Commented on by msAil 7.3043


Iliad 7.445: τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων:


Iliad 7.446: Ζεῦ πάτερ. ῆ ρά τίς ἐστι βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν

Commented on by msA 7.3044


Iliad 7.447: ὅς τις έτ’ ἀθανάτοισι, νόον καὶ μῆτιν ἐνίψει:

Commented on by msA 7.3045


Iliad 7.448: οὐχ ὁράᾳς, ὅτε δ’ αῦτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ


Iliad 7.449: τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ: ἀμφι δὲ τάφρον


Iliad 7.450: ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας:


Iliad 7.451: τοῦ δ ήτοι κλέος ἔσται ὅσην τ’ ἐπικίδναται ἠώς:


Iliad 7.452: τοῦ δ’ ἐπιλήσονται. τό τ’ ἐγὼ καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων .

Commented on by msA 7.3046, msAim 7.3047, msAim 7.3048


Iliad 7.453: ἥρῳ Λαομέδοντι πολίσσαμεν ἀθλήσαντε:

Commented on by msAint 7.3049


Iliad 7.454: Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς :


Iliad 7.455: ὦ πόποι, ἐννοσίγαι’ εὐρυσθενὲς, οἷον ἔειπες:


Other texts (13 passages)


Scholia group: msA

msA 7.3037: ἄκριτον ἐκ πεδίου: ἐν τῇ κατα Ἀριστοφα οὕτως ἐγέγραπτο ἄκριτον ἐν πεδίῳ περι δ’ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν καὶ μήποτε ἄμεινον ουτ ⁑

Comments on 7.436


Scholia group: msAil

msAil 7.3038: βαθὺς όρθρος

Comments on 7.433


msAil 7.3039: ἄριστος επιλεγμ

Comments on 7.434


Scholia group: msAim

msAim 7.3040: οτ πολυάνδριον πῶς οὖν ὥς κ’ ὀστέα παισὶν ἕκαστος οἵκαδ’ ἄγη ⁑

Comments on 7.436


Scholia group: msAil

msAil 7.3041: φυλακὴ οχύρωμα:

Comments on 7.437


Scholia group: msA

msA 7.3042: οἱ δὲ θεοὶ παρ Ζηνὶ ἕως τοῦ ὡς οἱ μὲν τοι αῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον ἀθετοῦνται στίχοι KB . ὅτι περι τῆς ἀναιρέσεως τοῦ τείχους λέγει προ τῆς τειχομαχίας ὡς ἂν μὴ προειρηκὼς ἐνθάδε ⁑

Comments on 7.443-7.462


Scholia group: msAil

msAil 7.3043: εθαύμαζον

Comments on 7.444


Scholia group: msA

msA 7.3044: ἠ ρά τις ἐστι βροτῶν: ἄρα ἔτι φησὶ τίς τῶν ἀνων κοινώσηται δια τῶν θυσιῶν ἃ βούλεται τοῖς θεοῖς ⁑

Comments on 7.446


msA 7.3045: ὅς τις ἕ τ’ ἀθανάτοισι: ὅτι ὡς καὶ αὐτὸς οὐκ ὢν ἀθάνατος λέγει καὶ ἐν ἄλλοις δὲ κέχρηται τῷ γένει ⁑

Comments on 7.447


msA 7.3046: τό τ’ ἐγὼ καὶ Φοῖβος : χωρὶς τοῦ τε ἐν ταῖς Ἀριστάρχου τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖβος κατ ένια δὲ τῶν ὑπομνημάτων τὸ δ’ ἐγὼ : καθόλου δὲ τὴν τῶν θεῶν ἀγορὰν ἠθέτουν οἱ περὶ Ζηνόδοτον καὶ Ἀριστοφάνη καὶ αὐτὸς Ἀρίσταρχος ⁑

Comments on 7.452


Scholia group: msAim

msAim 7.3047: Αρίσταρχ oσην ἄλλοι δὲ όσον :

Comments on 7.452


msAim 7.3048: Ἀρίσταρχος τὸ ἐγω ⁑

Comments on 7.452


Scholia group: msAint

msAint 7.3049: οτ δισυλλάβως καὶ ἐν ἡρῳ Δημοδοκῳ ⁑

Comments on 7.453


previousnext
msA 99rmsA 100r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1