Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 123, verso

previousnext
msA 123rmsA 124r

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.601: ἐνταῦθα τρέψειε φίλος: χαλεπὸν δέ κεν εἴη

Commented on by msAil 9.594, msAim 9.584


Iliad 9.602: νηυσὶν καιομένῃσιν ἀμυνέμεν: ἀλλ’ ἐπι δώροις

Commented on by msAext 9.589, msAim 9.585


Iliad 9.603: ἔρχεο: ἶ̈σον γάρ σε θεῷ τίσουσιν Ἀχαιοί :


Iliad 9.613: Ἀτρείδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν: οὐδέ τί σε χρὴ


Iliad 9.612: μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων.

Commented on by msA 9.582, msAim 9.587


Iliad 9.600: ἀλλὰ σὺ, μή μοι ταῦτα νόει φρεσί: μὴ δέ σε δαίμων


Iliad 9.604: εἰ δέ κ’ ἄτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύῃς.


Iliad 9.609: ἥ μ’ ἕξει παρα νηυσὶ κορωνίσιν. εἰς ὅ κ’ ἀϋτμὴ

Commented on by msAint 9.588, msAil 9.595


Iliad 9.610: ἐν στήθεσσι μένῃ: καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρῴρῃ.


Iliad 9.611: ἄλλο δέ τοι ἐρέω: σὺ δ’ ἐνι φρεσὶ βάλλεο σῇσι.


Iliad 9.592: κήδε’. ὅσ’ ἀνθρώποισι πέλει. τῶν ἄστυ ἁλώῃ:

Commented on by msAil 9.591, msAil 9.592


Iliad 9.593: ἄνδρας μὲν κτείνουσι. πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει:

Commented on by msA 9.577, msAil 9.593


Iliad 9.599: πολλά τε καὶ χαρίεντα: κακὸν δ’ ἤμυνε καὶ αὕτως:


Iliad 9.606: Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς :


Iliad 9.608: χρεὼ τιμῆς: φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ.


Iliad 9.591: λίσσετ’ ὀδυρομένη: καί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα


Iliad 9.598: εἴξᾱς ᾧ θυμῷ: τῷ δ’ οὐκέτι δῶρ’ ἐτέλεσσαν

Commented on by msA 9.578


Iliad 9.589: βαῖνον Κουρῆτες . καὶ ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ.

Commented on by msAil 9.590


Iliad 9.605: οὐκ’ έθ’ ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι πόλεμόν περ ἀλαλκών:

Commented on by msA 9.579, msA 9.580, msA 9.581


Iliad 9.607: Φοῖνιξ . ἄττα: γεραιὲ. διοτρεφὲς: οὔ τι με ταύτης

Commented on by msAim 9.586


Iliad 9.590: καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐΰζωνος παράκοιτις

Commented on by msA 9.576


Iliad 9.595: τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμὸς ἀκούοντος κακὰ έργα:


Iliad 9.596: βῆ δ’ ϊέναι: χροῒ δ’ ἔντε’ ἐδύσετο παμφανόωντα:


Iliad 9.597: ὡς ὁ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν κακὸν ἦμαρ


Iliad 9.594: τέκνα δέ τ’ ἄλλοι ἄγουσι. βαθυζώνους τε γυναῖκας:

Commented on by msAim 9.583


Other texts (21 passages)


Scholia group: msA

msA 9.576: ‡καὶ τότε δὴ Μελέαγρον , καὶ πῶς οὐκ ἄτοπον μόνῃ γυναικὶ μόνη πείθεσθαι, ἢ ὅτι ὁ καιρὸς ἢν ὁ πείθων οὐχ ὁ ὄνειρος ὅτι γὰρ οὐ γυναικοκρατεῖται δῆλον. οὐ γὰρ ἐρωτικοῖς ἐχρήσατο ῥήμασι καὶ πεφθέντος τοῦ θυμοῦ παρακαλεῖ ⁑

Comments on 9.590


msA 9.577: ἄνδρας μὲν κτείνουσι πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει: ὅτι ἄμαθον ποιεῖ, οὕτως δὲ λέγει τὴν πεδιάσιμον κόνιν: ὁ δὲ Αισχυ επὶ τοῦ διαφθείρειν ψιλῶς τέταχε περι τοῦ Ἀκταίωνος λέγων κύνες διημάθυνον ἄνδρα δεσπότην ⁑

Comments on 9.593


msA 9.578: ‡εἴξας ᾧ θυμῷ. ὅτι οὐ τῷ θυμικῷ πάθει λέγει, ἀλλα τῇ ἐπιθυμίᾳ ὑποχωρήσας ἀντι τοῦ οὐκ αντιταξάμενος ⁑

Comments on 9.598


msA 9.579: οὐκέθ’ ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι: ὅτι τινὲς προφέρονται τιμῆς ὡς φωνῆς ἵν’ ᾖ τιμήεις. Ὁμηρικὸν δὲ τὸ τιμῆς ἔσεαι ἀντι τοῦ τιμῆς μεθέξεις. καὶ ὁ Ἀχιλλεὺς ἀποκρινόμενός φησιν, οὔ τι με ταύτης χρεὼ τιμῆς ἀντι τοῦ οὐ χρείαν ἔχω τήν τε τῶν Ἑλλήνων καὶ Ἀγαμέμνονος τιμήν καὶ ἔστι σολοικισμὸς παρὰ τὰς πτώσεις ⁑

Comments on 9.605


msA 9.580: τιμῆς ἔσεαι: τιμηθήση ἠ τίμιος ἔση τινες τὸ τιμῆς δια τοῦ ϊ γράφουσιν ἀπο γὰρ τοῦ τιμήεις: οὕτως καὶ τὴν αἱτιατικὴν εἶπεν καὶ χρυσὸν τιμῆντα καίτοι λογος ἐστιν ὡς πᾶσα εὐθεῖα ἀρσενικοῦ ὀνόματος ἐν τῆ τελευταίᾳ δύο ἔχουσα φωνήεντα, ταῦτα ἐκφωνεῖ χωρὶς τοῦ Θρᾶξ : οὐκ επείσθη δὲ ἡ παράδοσις Ἀρίσταρχος γὰρ ἄνευ τοῦ ϊ οὐχ υγιῶς δὲ γενικὴν ἐκδεχεται λειπούσης φράσεως τιμῆς γάρ φησίν ἄξιος ἔσῃ: ὁ δε Χαῖρις βοηθῶν αὐτῷ φησιν ὅτι ἐπιφέρει οὔ τι με ταύτης χρεῶ τιμῆς ⁑

Comments on 9.605


msA 9.581: ἀλαλκων: ὀξυτονητέον: δευτέρου γὰρ ἀορίστου ἐστίν ὡς ἀγαγών καὶ ἀγαγεῖν οὕτως καὶ ἀλαλκών καὶ ἀλαλκεῖν ⁑

Comments on 9.605


msA 9.582: ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει ὀδυρόμενος κινυρίζων οἷον θρηνῶν: ἔστιν δὲ οὐχ Ὁμηρικὸν καὶ παρα τὸ πρόσωπον. Ἀρίσταρχος δὲ μή μοι σύγχει θυμὸν ἐνι στήθεσσι ⁑

Comments on 9.612


Scholia group: msAim

msAim 9.583: οτ Ζηνόδοτ γράφεται τέκνα δὲ δηιοι άγουσι ⁑

Comments on 9.594


msAim 9.584: γράφεται κάκιον

Comments on 9.601


msAim 9.585: Ἀρισταρχ ἐπι δώρων ὅ εστ μετ δώρων ⁑

Comments on 9.602


msAim 9.586: οτ τὸ ἄττα πρὸς φώνησίς ἐστι πρὸς τροφέα ἀμετάφραστος ⁑

Comments on 9.607


msAim 9.587: Ἀρισταρχ ενι στηθεσσιν ἀχεύων ⁑

Comments on 9.612


Scholia group: msAint

msAint 9.588: ἀπόμαχ δηλοντ

Comments on 9.609


Scholia group: msAext

msAext 9.589: αλλι επι δώρων

Comments on 9.602


Scholia group: msAil

msAil 9.590: έκαιον:

Comments on 9.589


msAil 9.591: κακὰ

Comments on 9.592


msAil 9.592: πορθηθείη

Comments on 9.592


msAil 9.593: κατ μικρον δαπανᾶ

Comments on 9.593


msAil 9.594: Ἀττικως φίλος

Comments on 9.601


msAil 9.595: ζωη

Comments on 9.609


Scholia group: msAext

msAext 9.695: σλῴν

Comments on 9.


previousnext
msA 123rmsA 124r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1