Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 13, verso

previousnext
msA 13rmsA 14r

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.76: τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω: σὺ δὲ σύνθεο: καί μοι όμοσσον

Commented on by msAil 1.100, msAil 1.143


Iliad 1.77: ὴ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν:

Commented on by msAil 1.144, msAil 1.145


Iliad 1.78: ἦ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν: ὃς μέγα πάντων


Iliad 1.79: Ἀργείων κρατέει: καί οἱ πείθονται Ἀχαιοί :

Commented on by msAil 1.146


Iliad 1.80: κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ:

Commented on by msA 1.94, msAim 1.109


Iliad 1.81: εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ:

Commented on by msA 1.95


Iliad 1.82: ἀλλάτε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον: ὄφρα τελέσσῃ

Commented on by msAil 1.147


Iliad 1.83: ἐν στήθεσσιν, ἑοῖσι: σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις:

Commented on by msAim 1.110


Iliad 1.84: τονδ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς :


Iliad 1.85: θαρσήσας μάλα, εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα:

Commented on by msA 1.96, msA 1.97, msAil 1.148, msAim 1.111


Iliad 1.86: οὐ, μὰ, γὰρ, Ἀπόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ Κάλχαν

Commented on by msA 1.98, msA 1.99, msAil 1.149, msAil 1.150


Iliad 1.87: εὐχόμενος, Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις


Iliad 1.88: οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπι χθονὶ δερκομένοιο.

Commented on by msA 1.100, msAil 1.151


Iliad 1.89: σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει


Iliad 1.90: συμπάντων Δαναῶν . οὐδ ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς

Commented on by msA 1.101, msAil 1.153


Iliad 1.91: ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος ἐνι σρτατῷ εὔχεται εἶναι:

Commented on by msAint 1.113, msAil 1.154


Iliad 1.92: καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων:


Iliad 1.93: οὔτὰρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,

Commented on by msA 1.102


Iliad 1.94: ἀλλ’ ἕνεκ’ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμης’ Ἀγαμέμνων :


Iliad 1.95: οὐδ’ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ’ ἄποινα.

Commented on by msAil 1.155


Iliad 1.96: τούνεκ’ ἄρ’ ἄλγε’ ἔδωκεν ἑκηβόλος, ἠδ’ ἔτι δώσει:

Commented on by msA 1.103


Iliad 1.97: οὐδ’ ὅ γε πρὶν λοιμοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξει.

Commented on by msAint 1.115, msA 1.104, msAil 1.156


Iliad 1.98: πρίν γ’ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην

Commented on by msA 1.105


Iliad 1.99: ἀπριάτην: ἀνάποινον: ἄγειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην

Commented on by msA 1.106, msA 1.107, msAil 1.157


Iliad 1.100: ἐς Χρύσην : τότε κέν μιν ἱ̈λασσάμενοι πεπίθοιμεν:

Commented on by msA 1.108


Other texts (30 passages)


Scholia group: msA

msA 1.93: ἠ μέν μοι πρόφρων ἐπι μὲν τοῦ προτέρου βαρεῖαν παραληπτέον κατα τὴν ἄρχουσαν κεῖται γὰρ ἀντι τοῦ ἠμὴν ὅπερ ἐστιν ορκικὸν επίρρη ὅπερ ὁ ποιητὴς ἀεὶ δια τοῦ ε προφερεται: ἡμὲν τοὺς ἵππους τὲ καὶ ἄρματα ἠμὲν εμοὶ δώσειν τὸ δὲ ἡ γᾶρ ὀΐομαι περισπωμένη τάσει ἀναγνωστέον διαβεβαιωτικὸς γὰρ ὁ συνδ ⁑

Comments on 1.77-1.78


msA 1.95: καταπέψη ἡ μεταφορα ἀπὸ τῶν ἐν τῆ γαστρὶ πλείω χρόνῳ κατεχομένων σιτίων δια τὴν πέψιν τὴν ἐν αυτῆ γινομενην⁑

Comments on 1.81


msA 1.96: θαρσήσας μάλα εἰπέ τρια εισὶ τὰ ἐν τῇ κοινῇ οξυνόμενα ἐλθέ ευρέ ειπέ ἰδιως δὲ καὶ μακρᾷ παραλήγονται Ἀττικοὶ δὲ καὶ ἐπι τῶν βραχυκαταλήκτων ὀξύνουσῑ τὸ εἰδέ καὶ λάβε :

Comments on 1.85


msA 1.97: ὅτι οῖσθα χω τοῦ σ οὕτως γὰρ λέγει δια παντὸς οἶσθα: τί ἠ τοι ταυτα οἶσθα γέρον ⁑

Comments on 1.85


msA 1.98: οὐ μα γὰρ Ἀπόλλω ὅτι Ζηνοδοτος χωρὶς τοῦ ν Καλχα τὰ δὲ εἰς λήγοντα δια τοῦ ντ κλινόμενα επι τῆς γενικῆς ἔχει τὴν κλητ ⁑ εἰς ν Θόαν Ἀίαν ⁑

Comments on 1.86


msA 1.101: οὐδ ἣν Ἀγαμέμνο ὁ τρόπος ὑπερβολη ὃ δεδηὼς ἔσκεπεν ὁ μάντις, τοῦτο θαρσύνων ἀπεκάλυψεν Ἀχιλλεύς ⁑

Comments on 1.90


msA 1.102: οὔταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς οὕτως οξείαν ἐπ τὴν οὔ : ὁ γὰρ τάρ ἐστι σύνδεσμος ἐπιφερόμενος εγκλιτικός ὡς καὶ ἐπι τοῦ εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς : οὐ γάρ ἐστιν ὁ τέ συμπλεκτικός εἰ γὰρ ἢν επεφέρετο: ἂν πάλιν ὁ τέ μετὰ ἀποφασεως, οὔθ’ εκατόμβης: οὕτως γὰρ ἔστιν εὑρεσθαι τὸν τέ σύνδεσμον μετα τῆς οὔ ἀποφάσεως: ἔνθα μὲν, οὔτε ἄναξ ἐπιδευής, οὔτε τι ποιμήν ⁑

Comments on 1.93


msA 1.104: οὐδ’ ὅ γε πρὶν λοιμοῖο λέξεις ἐκ τῶν προς Κωμανόν . τὸ μὲν ἀεικέα λοιγόν όλεθρον ἀπεοικοτα λέγειν: τοῦτο δὲ ἐστιν ἀπεχθῆ: ἀπριάτην δὲ σαφὲς ὡς ἄνευ τοῦ πρίασθαι καὶ ταυτὸν τῷ νῦν λεγομένῳ δωρεάν καὶ ἡ Μασσααλιωτικὴ δὲ καὶ ἡ Ριανοῦ τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον: ἔοικεν οὖν, ἡ ἑτέρα Ζηνοδότου εἶναι ἡ οὐδ’ ὅγε πρὶν λοιμοῖο βαρείας χείρας ἀφέξει ⁑

Comments on 1.97


msA 1.105: ἐλικώπιδα μελανόφθαλμον ἀφ οὗ εὐπρεπῆ ὡς Καλλίμαχος ὕδωρ μέλαν Αἰσήποι , καὶ Αἴσηπον ἔχεις ἑλικώτατον ὕδωρ , ἢ τὴν οὐκ ἀτενῆ τὴν θέαν: ἠ τὴν ἀξιοθέατον προς ὴν πάντες ἐλίσσουσι τὴν θέαν⁑

Comments on 1.98


msA 1.106: ἀπριάτην ἀνάποινον ὅτι οὐ κατα προσηγορίαν τὴν ἀπριάτην λέγει ἀλλ’ ἀντι τοῦ ἀπρατῆ καὶ παράλληλον τὸ ἀνάποινον: τὸ γὰρ αὐτὸ δι αμφοτέρων δηλοῦται: διασταλταιον δὲ βραχὺ ἀπριάτην: ἀνάποινον στικτέον δὲ ἐς Χρύσην : ἐπεὶ κοινὸν κατα πάντων τὸ πριν τὸ ἀπριάτην. ἐπιρρηματικῶς ἀκούει Ἀπολλώνιος ἀντι τοῦ ἀπριαδην⁑

Comments on 1.99


msA 1.108: ἐς Χρύσην τότε κέν μιν ὅτι Ζηνόδοτος γράφει αἴ κεν μιν γελοῖον δὲ διστακτικῶς λέγειν τὸν μάντιν⁑

Comments on 1.100


Scholia group: msAim

msAim 1.109: ὅτι Ζηνόδοτος χωρὶς γράφει τὰ δε τοιαυτα ἐν σύγκριτα εχει ἐπι της ευ τὸ ν ⁑

Comments on 1.80


msAim 1.110: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει φράσον : μᾶλλον δὲ τὸ φράσαι ἀρμόζει⁑

Comments on 1.83


msAim 1.111: διασταλτέον ἐπι το μα ⁑

Comments on 1.85


msAim 1.112: ὅτι ελλείπει τὸ περι καὶ περισσον τὸ ἐπιμέμφεται κατεκερμάτισεν δὲ τὸν Αγαμέμνονος λόγον εἰς διαβολήν⁑

Comments on 1.93-1.95


Scholia group: msAint

msAint 1.113: Ἀχαιῶν οὐκ ενι στρατῷ αι Αριστάρχου ὁμοιως ἡ Σωσιγένους καὶ Ἀριστοφάνους : καὶ ἡ Ζηνοδότου ⁑

Comments on 1.91


msAint 1.114: βραχὺ διασταλτεον ἐπι τὸ εκατομβης καὶ αρητῆρος . κοινὸν δὲ τὸ ἕνεκα ουτε ευχωλῆς ουτε ἑκατόμβης ἕνεκα: ἀλλ αρητηρος ἕνεκα μεμφεται⁑

Comments on 1.93-1.94


msAint 1.115: Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν απώσει οὕτως αι Αριστάρχου ⁑

Comments on 1.97


Scholia group: msAil

msAil 1.100: Αιολίς

Comments on 1.76


msAil 1.143: Αιολικον

Comments on 1.76


msAil 1.144: ορκικον ἐπίρρημα

Comments on 1.77


msAil 1.145: προθύμως

Comments on 1.77


msAil 1.149: ὄμνυμι γάρ σοι

Comments on 1.86


msAil 1.150: ᾥτινι σὺ ὦ κάχαν⁑

Comments on 1.86


msAil 1.151: ὁρῶντος ἢ ὁρωμένου

Comments on 1.88


msAil 1.153: ὑπερβολη⁑

Comments on 1.90


msAil 1.154: κατα πολύ

Comments on 1.91


msAil 1.155: οὐκ απελύτρωσε

Comments on 1.95


msAil 1.156: παύσει

Comments on 1.97


msAil 1.157: παράλιψις

Comments on 1.99


previousnext
msA 13rmsA 14r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1