Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 141, verso

previousnext
msA 141rmsA 142r

Iliad text (25 lines)


Iliad 11.201: Ζεύς με πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι:

Commented on by msA 11.91


Iliad 11.202: ὄφρ’ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν


Iliad 11.203: θύνοντ’ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν.


Iliad 11.204: τόφρ’ ὑπόεικε μάχης. τὸν δ’ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι


Iliad 11.205: μάρνασθαι δηΐοισι κατα κρατερὴν ὑσμίνην:


Iliad 11.206: αὐτὰρ ἐπεί κ’ ἢ δουρὶ τυπεὶς, ἢ βλήμενος ἰῷ


Iliad 11.207: εἰς ἵ̈ππους ἄλεται , τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει


Iliad 11.208: κτείνειν. εἰς ό κε, νῆας ἐϋσέλμους ἀφ ἵκηαι.


Iliad 11.209: δύη τ’ ἠέλιος: καὶ ἐπι κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ:


Iliad 11.210: ἡ μὲν ὰρ ὡς εἰποῦσ’ ἀπέβη πόδας ὠκέα ῀Ϊρις ,


Iliad 11.211: Ἕκτωρ δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε:


Iliad 11.212: πάλλων δ’ ὀξέα δοῦρα, κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ


Iliad 11.213: ὀτρύνων μαχέσασθαι: ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν:


Iliad 11.214: οἱ δ’ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν :

Commented on by msAim 11.23


Iliad 11.215: Ἀργεῖοι δ’ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας:


Iliad 11.216: ἀρτύνθη δὲ μάχη: στὰν δ’ ἀντίοι. ἐν δ’ Ἀγαμέμνων


Iliad 11.217: πρῶτος ὄρουσ’. ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων:

Commented on by msA 11.92


Iliad 11.218: ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ’ ἔχουσαι.


Iliad 11.219: ὅς τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἦλθεν.

Commented on by msA 11.93


Iliad 11.220: ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων:


Iliad 11.221: Ἰ̈̈φιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας τε:

Commented on by msA 11.94


Iliad 11.222: ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι. μητέρι μήλων:

Commented on by msA 11.95


Iliad 11.223: Κισσῆς τόν γ’ ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα


Iliad 11.224: μητροπάτωρ. ὃς τίκτε Θεανὼ καλλιπάρηον:


Iliad 11.225: αὐτὰρ ἐπεί ρ’ ἤβης ἐρικυδέος ί̈κετο μέτρον.


Other texts (11 passages)


Scholia group: msAil

msAil 11.105: σοὶ Δωρικῶς

Comments on 11.201@τεῒν


msAil 11.106: συνεστράφησαν

Comments on 11.214@ἐλελίχθησαν


msAil 11.107: ητοιμασθ

Comments on 11.216@ἀρτύνθη


msAil 11.108: ν

Comments on 11.219@ἀντίος


msAil 11.109: Κισσέως θυγάτηρ

Comments on 11.223@Κισσῆς


msAil 11.110: ὁ τῆς μρς πατήρ

Comments on 11.224@μητροπάτωρ


msAil 11.111: ἡνδρώνθη :

Comments on 11.225@ί̈κετο-μέτρον


Scholia group: msA

msA 11.91: ‡ Ζεύς με πηρ πρόεϊκε: σημειοῦνται τινὲς ὅτι ἐν ἴσῳ τοῦ σοὶ ἡ τὴ̈ν ἀντωνυμία Δωρικὴ οῦσα κατα πλεονασμὸν τοῦ ε ἐξηνέχθη ὅθεν φυλάσσεται ὁ αὐτὸς τόνος:

Comments on 11.201


msA 11.93: ἀντίος ἦλθε, Ζηνόδοτος καὶ Ἀριστοφα ἀντίος , Ἀρίσταρχος ἀντίον διὰ τοῦ ν ⁑

Comments on 11.219


msA 11.94: Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης : ἐὰν αὐτὸν τῶν ἐπικούρων εἴπωμεν ἐπεὶ καὶ Θρᾷξ ἦν καὶ ἦγε Θρᾷκας ἐπικούρους, ἔσται προς τὸ δεύτερον πρότερον ἀπηντηκώς γεγέννηται μέντοι ἐν Τροίᾳ ἡ γὰρ Θεανὼ ἱέρεια τῆς Ἀθηνᾶς οὖσα οὐκ άν ποτε εἰς Θρᾴκην ἐξεληλύθει. καὶ ἤν πατρὸς Τρωός γεννηθείσα δὲ ἐδόθη τρέφεσθαι τῷ μητροπάτορι: οὗτος δὲ μόνος παρα τοῖς Τρωσὶ τὴν ἀδελφὴν τῆς μρσ ἔγημεν ὥσπερ καὶ παρα τοῖς Ἕλλησι Διομήδης : ἡ διπλη δέ ὅτι ὡς ἐμπνευσθεὶς ἀνταποδέδωκε καθάπερ ἐν αρχῇ τῆς τίς τ αρ σφωε θεῶν εἶτα Λιτοῦς καὶ Διὸς υἱός ⁑

Comments on 11.221


msA 11.95: μητέρι μήλων: Ζηνοδοτ μητέρι θηρῶν . τῇ δὲ ἐριβώλακι συνάδει καὶ τὸ πολυθρέμματον οὐ τὸ ἔνθηρον Κισσῆς , ὡς Ἑρμῆς : καὶ μήποτε παρὰ τὸ κισσὸς παρώνυμόν τι ἐγένετο Κισσέας καὶ κατ συναλιφὴν Κισσῆς , ⁑

Comments on 11.222


previousnext
msA 141rmsA 142r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1