Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 165, recto

previousnext
msA 164vmsA 165v

Iliad text (25 lines)


Iliad 13.51: ἕξουσιν γὰρ πάντας ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί :

Commented on by msA 13.165r1


Iliad 13.52: τῇ δὲ δὴ αἰνότατον περὶ δείδια μήτι πάθωμεν.

Commented on by msA 13.165r2


Iliad 13.53: ᾗ ρ’ ὅ γ’’ ὁ λυσσώδης. φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει

Commented on by msA 13.165r3


Iliad 13.54: Ἕκτωρ . ὃς Διὸς εὔχετ’ ἐρισθενέος πάϊς εἶναι:


Iliad 13.55: σφῶϊν δ’ ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν.


Iliad 13.56: αὐτώ θ’ ἑστάμεναι κρατερῶς. καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους.


Iliad 13.57: τῶ κε καὶ ἐσσύμενόνπερ ἐρωήσαιτ’ ἀπο νηῶν


Iliad 13.58: ὠκυπόρων. ἐί καί μιν Ὀλύμπιος αὐτὸς ἐγείρει :

Commented on by msAil 13.165r1


Iliad 13.59: ῆ: καὶ σκηπανίῳ γαιήοχος. ἐννοσίγαιος.

Commented on by msAil 13.165r2


Iliad 13.60: ἀμφοτέρω κεκοπὼς. πλῆσεν μένεος κρατεροῖο:

Commented on by msAint 13.165r1, msAim 13.165r1


Iliad 13.61: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρὰ. πόδας. καὶ χεῖρας ὕπερθεν:

Commented on by msA 13.165r4


Iliad 13.62: αὐτὸς δ’ ὥστ’ ἴ̈ρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι:


Iliad 13.63: ὅς ῥά τ’ ἀπ’ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρθεὶς.

Commented on by msA 13.165r5


Iliad 13.64: ὁρμήσῃ πεδίοιο διώκειν ὄρνεον ἄλλο:

Commented on by msA 13.165r6, msAil 13.165r3


Iliad 13.65: ὡς. ἀπὸ τῶν ἤϊξε Ποσιδάων ἐνοσίχθων:

Commented on by msAext 13.165r1


Iliad 13.66: τοῖϊν δ’ ἔγνω πρόσθεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας .

Commented on by msA 13.165r7, msA 13.165r8, msA 13.68, msA 13.69


Iliad 13.67: αἶψα δ’ άρ’ Ἀίαντα προσέφη Τελαμώνιον ὑιόν :


Iliad 13.68: Ἄιαν . ἐπεί τις νῶϊ θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι

Commented on by msA 13.165r9


Iliad 13.69: μάντεϊ εἰδόμενος κέλεται παρὰ νηυσὶ μάχεσθαι.


Iliad 13.70: οὐδ’ ὅ γε Κάλχας ἐστὶ θεοπρόπος οἰωνιστής.

Commented on by msA 13.165r12


Iliad 13.71: ἴ̈χνια γὰρ μετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνημάων

Commented on by msA 13.165r10, msA 13.165r11, msAim 13.165r2


Iliad 13.72: ῥεῖ’ ἔγνων ἀπιόντος. ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ:


Iliad 13.73: καὶ δ’ ἐμοὶ ἀυτῷ θυμὸς ἐνι στήθεσσι φίλοισι


Iliad 13.74: μᾶλλον ἐφορμᾶται πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.


Iliad 13.75: μαιμώωσι δ’ ἔνερθε πόδες. καὶ χεῖρες ὕπερθε:


Other texts (18 passages)


Scholia group: msA

msA 13.165r1: ἕξουσιν γὰρ Ἀριστοφάνης σχήσουσιν μόιως τῷ γὰρ μενέτ’ οὔτοι δηρον ἐμὲ σχήσουσιν Ἀχαιοί

Comments on 13.51


msA 13.165r2: περιδείδια ἔφαμεν ὅτι ἡ περί ὐκ αναστρέφεται ὅτε σημαντικῆ, ὑπάρχει του περισσοσω

Comments on 13.52


msA 13.165r3: ᾕ ῥ ὅ δ’ὁ λυσσωδης δοτικη ὅτι ἄρθρου ἐπιῤῥηματικῆς δὲ ἔχεται συντάξεως. τὸ δὲ ἀνταποδοτικον ἔστιν αὐτοῦ τῇ ἴ+μεν ῆ κεν δή σὺ κελαινεφες , τῇ γὰρ ἔχ’ἥ ρα πολὺ πλεῖσται

Comments on 13.53


msA 13.165r4: γῦια δ’ἔθηκεν ἐλαφρα ὁ ἀστερίσκος ὅτι νῦν ὑγιῶς κεῖται ὁ στίχος. ἐπι δὲ Ὁδυσσεος ατα τον ἐπι Πατρόκλῳ γῶνα οὐκ ἔτι

Comments on 13.61


msA 13.165r5: περιμήκεος ἀρθεὶς περιμήκεος , ὡς Διομήδεος ὰ γὰρ εἰς ησ ύνθετα παρ οὐδέτερα γενόμενα τὰ εἰς οσ ὸ η παραληγόμενα βαρύνεσθαι θέλει ὥσπερ ἔχει παρα τὸ κῆτος τὸ μεγακήτης , ῆθος κακοηθης , δι ὃ τ ἄλ λαθικηδὴς οἱνοπληθης ξυνόμενα παρα ῥήματα φαμεν συντεθῆσθαι τὸ κήδω αι τὸ πλήθω

Comments on 13.63


msA 13.165r6: ορμήσῃ πεδίοιο ὅτι ἐλλείπει ἡ διὰ δια πεδίου:καὶ τὸ ἄλλο δοκεῖ συγκεχυκέναι ἐπι του δευτέρου εἰ μὴ ἄρα τὸ ἄλλο ἐπὶ του ἀλοιογενοῦς ἀκουσόμεθα

Comments on 13.64


msA 13.165r7: τοῖϊν δ’ἔγνω πρόσθεν προς τὸ δοϊκὸν σχῆμα: ἡ δε ἀναφορᾶ προς τὰ περι τῶν σειρήνων νησων σειρήωοιϊν ὅτι ὁ λόγος ὡς περι δύο

Comments on 13.66


msA 13.165r8: ὀϊλῆος αχὺς αἴας αἴας λοκρος ὲν ἦν τὸ γενος ἀπο πόλιος πατρος δὲ ὀϊλεώς . οὗτος μετα τὴν ἰλιου όρθησιν ἀίτιος τοις ἕλλησιν πωλειας ἐγίνετο: Κασάνδραν αρ την πριάμου κετίν οὖσαν ἀθηνᾶς ν τῳ της θεου σηκῶ κατηίσχυνεν ὥστε την θεον τοὺς ὀφθαλμοὺς του ξοάνου εἰς την οροφην τρέψαι τοῖς δὲ ἕλλησιν ποστρέφουσι καὶ κατα την ευβοιαν ινομένους χειμῶνας διεγείραι μεγάλους ὥστε πολλοὺς αὐτῶν διαφθαρῆναι διανηξάμενος δὲ αἴας ἰς τὰς χοιραδας καλουμενας πἐτρας ἔλεγεν χωρὶς θεῶν γνώμης διασεσῶσθαι: ποσειδῶν ὲ ἀγανακτήσας δίεσχισε την πετραν καὶ τον ἀιαντα τῳ κλύδωνι παρέδωκεν: ἐκριφεντα δὲ αὐτον κάτα δηλον εκρον θετίς λεήσασα θάπτει: ἀθηνα ὲ οὐδ’ οὔτως της οργης ἐπαύσατο : ἀλλα καὶ τοὺς λοκροὺς νάγκασεν ἐπι χίλια ἔτη εἰς ἰλιον κ κλήρου παρθένους πέμπει ἡ ἱστορια παρα καλλιμαχῳ : ἐν α αἰτίων καὶ παρα τῷ ποιητῃ ἐν τῇ δ της Οδ αχυμερῶς

Comments on 13.66


msA 13.165r9: ἀίαν ἐπεί τις νῶϊ θεῶν τὸ ἑξης ἐστιν. ἐπεί τις θεῶν κέλεται μάχεσθαι, καί δ’ἐμοὶ αὐτῷ ὰ δέ λοιπα ὡς δια μέσου λεγόμενα διορθωτεὸν. ἡ διπλῇ ὅτι ἀναλογως ἐκφέρει τὰ τοιαῦτα ὁ ποιητης καὶ οὐδε ὄντως ὁ Ζηνόδοτος γραφεν ᾧ τε αὖ κάλχα χωρὶς τοῦ ν

Comments on 13.68


msA 13.165r10: ἴχνια τὸ ἴχνιον προπαροξυτομητέον ὁμοιως τῷ ἀραχνιον οὐ γάρ ἐστιν ὑποκοριστικον ἀλλ΄ απο ῥήματος ἐσχημάτισται. ὅτι δὲ ὁ ποιητης οὐδε ὑποκοριστικοῖς χρῆται ἐδηλώσαμεν ἐν τῇ Α

Comments on 13.71


msA 13.165r11: ἴχνια ὁμοιοτόνως τῷ παίγνια. καὶ γὰρ ὁ μεν παρα τον ἴξω μέλλοντα ἔλαβε τὸν σχηματισμὸν, ὁ δὲ παρα τὸν παίξω: τὸ γὰρ ἀπο μακρᾶς ἀρχόμενα ἔχει παροξυτομενα τὰ ὑποκοριστικα οὐδέτερα τυρός τυρίον χρυσός χρυσίον έρκος ερκιον, τειχος τειχιον τά δ΄ἀπο βραχεἰας οὐκέτι φακὸς φάκιον. λαγος λαγιον, ῥάκος ῥάκιον, νάκος νάκιον : τὸ δέ ἴχνια ς συμφωνον ὑγρῷ συνεζευγμένον οὐ ποιεῖ μακρὰν τὴν προ αυτοῦ.

Comments on 13.71


msA 13.165r12: οἰωνιστής οἰωνοσκόπος, πῶς δέ φησιν ὁ ποσειδὼν ὐκ έλαθε τὸν αἴαντα : καὶ ῥητέον ὅτι φαντασίαν τινὰ παρέχει τὸ θεῖον ἐαυτοῦ

Comments on 13.70


Scholia group: msAim

msAim 13.165r1: διχῶς Ἀριστοφάνης καὶ κεκοφῶς καὶ κεκοπώς

Comments on 13.60


msAim 13.165r2: γράφεται καὶ ἴθματα Ζηνόδοτος δὲ καὶ Ἀριστοφάνης ϊχματα

Comments on 13.71


Scholia group: msAint

msAint 13.165r1: ὅτι ἀντὶ κόπτων ἐν δὲ τῇ Χίᾳ καὶ Ἀντίμαχον κεκοπών

Comments on 13.60


Scholia group: msAil

msAil 13.165r1: κεν

Comments on 13.58


msAil 13.165r2: σκήπτρω

Comments on 13.59


Scholia group: msAext

msAext 13.165r1: Ποσειδάων

Comments on 13.65


previousnext
msA 164vmsA 165v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1