Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 218, verso

previousnext
msA 218rmsA 219r

Iliad text (25 lines)


Iliad 16.629: νεκροῦ χωρήσουσι. πάρος τινὰ γαῖα καθέξει.


Iliad 16.630: ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου. ἐπέων δ’ ἐνὶ βουλῇ:


Iliad 16.631: τῶ οὔ τι χρὴ μῦθον ὀφέλλειν, ἀλλὰ μάχεσθαι:


Iliad 16.632: Ὡς εἰπὼν. ὁ μὲν ἦρχ’. ὁ δ’ ἅμ’ ἕσπετο ϊσόθεος φώς.


Iliad 16.633: τῶν δ’ ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὀρώρει

Commented on by msAint 16.218v1, msA 16.218v1, msAim 16.218v1


Iliad 16.634: οὔρεος ἐν βήσσῃς. ἕκαθεν δέ τε γίνετ’ ἀκουὴ.

Commented on by msAint 16.218v2


Iliad 16.635: ὡς τῶν ὤρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυὁδείης

Commented on by msA 16.218v3


Iliad 16.636: χαλκοῦ τε. ῥινοῦ τε βοῶν τ’ εὐποιητάων

Commented on by msA 16.218v4, msA 16.218v5, msAim 16.218v2


Iliad 16.637: νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν:


Iliad 16.638: οὐδ’ ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ, Σαρπηδόνα δῖον

Commented on by msAint 16.218v3, msA 16.218v6


Iliad 16.639: ἔγνω. ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι. καὶ κονίῃσιν.


Iliad 16.640: ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους:


Iliad 16.641: οἱ δ’ αἰεὶ, περι νεκρὸν ὁμίλεον. ὡς ὅτε μυῖαι


Iliad 16.642: σταθμῷ ἔνι βρομέωσι περιγλαγέας κατα πέλλας


Iliad 16.643: ὥρῃ ἐν εἰρινῇ , ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει:


Iliad 16.644: ὡς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον: οὐδέ ποτε Ζεὺς


Iliad 16.645: τρέψεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης ὄσσε φαεινώ.


Iliad 16.646: ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς αἰὲν όρα. καὶ φράζετο θυμῷ.


Iliad 16.647: πολλὰ μάλ’ ἀμφι φόνῳ Πατρόκλου μερμηρίζων:


Iliad 16.648: ἢ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.

Commented on by msAim 16.218v3


Iliad 16.649: αὐτοῦ ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος Ἕκτωρ


Iliad 16.650: χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ’ ὤμων τεύχε’ ἕληται,


Iliad 16.651: ἠ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν:


Iliad 16.652: ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι:


Iliad 16.653: ὄφρ’ ἠῢς θεράπων Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος .


Other texts (12 passages)


Scholia group: msA

msA 16.218v1: τῶν δ’ ὥστε δρυτόμων ἀνδρῶν ἡ διπλῆ ὅτι ἀμφιβόλος κεῖται τὸ ὀρώρει πότερον ἐπι τῶν μαχομένων λέγεται τούτων ὀρώρει ὀρυμαγδὸς ὡς δρυτόμων, ἡ ἐπι τῶν δρυτόμων: ὡς δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς οὕτως καὶ τῶν μαχομένων ὅπερ καὶ βούλεται, ὥστε τὸ όρωρε τὸν ἐνεστῶτα χρόνον σημαίνει⁑

Comments on 16.633


msA 16.218v2: ἐὰν γραφωμεν ορώρει παντ στιζομεν βήσσης καὶ ακουὴ καὶ δὶς ἔσται ἡ ανταπόδοσις λεγομένη, κοινὸν γὰρ νοεῖται τὸ ὀρώρει κατά τε τῶν δρυτόμων καὶ τῶν ἡρώων: βέλτιον δὲ γράφεσθαι μὲν ὄρωρεν , ὑποστίζεσθαι δὲ βήσσῃς καὶ ακουὴ , τὸ δὲ τῶν ἐπανηλεῖφθε τῶν δ’ ὥστε ⁑

Comments on 16.633-16.634


msA 16.218v3: ὡς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπο χθονὸς εὐρυοδείης: παράγωγον ἡγοῦνται τὴν λέξιν τοῦτ έστιν παρολκὴν τὴν ἐπι τέλους λεξεως διὸ εψίλωσαν βραχὺ δὲ διασταλτέον εὐρυοδείης . διχοθεν γάρ φησι τὸν ῆχον φέρεσθαι ἀπό τε τῆς γῆς καὶ τῶν όπλων⁑

Comments on 16.635


msA 16.218v4: χαλκοῦ τε ρινοῦ τε, ὅτι προειπὼν ῥινοῦ τε ὡς ἕτερον τι διάφορον συμπλέκει βοῶν τε : καὶ ἤτοι ἐξ επαναλήψεως νοητέον λέγεσθαι τὸ αὐτὸ ὡς πυκνοὶ καὶ θαμέες πολέμον τε μάχην τε : ἢ τὸν τε σύνδεσμον περιττὸν νομιστέον ἵν’ ᾖ ῥινοῦ βοῶν τοῦτέστι τῶν ἀσπίδων⁑

Comments on 16.636


msA 16.218v5: βοῶν τ’ εὐποιητάων, τὸ εὖ οὐ θέλουσι κατ ιδίαν προφέρεσθαι ἀλλ’ ἓν ποιεῖν εὐποιητάων ἐπεὶ καὶ ἐν ετέροις φησὶ τὴν δοτικὴν εὐποιητῇσι πύλῃσι παρωνυμως καγῶ δὲ συγκαττίθεμαι : ἐν δέ τισιν εὕρομεν ῥινῶν τε βοων τε κατα τὸ πληθυντικὸν⁑

Comments on 16.636


msA 16.218v6: οὐδ ἀν έτι φράδμων: αἱ μὲν κοιναὶ κατ αιτιατικὴν Σαρπηδόνα αἷς ἀκόλουθον ἐστι τὸ συνάπτειν, Σαρπηδόνα δῖον ἔγνω ἵν’ ὁ φράδμων τῶν συνετῶν καὶ λελογισμένων δηλοῖ. ἐὰν δὲ ὡς Ἀρίσταρχος γράφη Σαρπηδόνι δίῳ κατα δοτικὴν βραχὺ διασταλτέον ἐπι τὸ δίω, τὸ γὰρ λεγόμενον οὐ δὲ ὁ πάνου γνώριμος φησὶ καὶ συνήθης τῷ Σαρπηδόνι ἠδύνατο γνωρίσαι αὐτὸν δια τὸ αἵματι καὶ κόνει πεφύρθαι ⁑

Comments on 16.638


Scholia group: msAim

msAim 16.218v1: ουτως ορωρει Ἀρισταρχος

Comments on 16.633


msAim 16.218v2: ἀμεινον εῖχε φησὶ ὁ Αρισταρχος εἰ εγέγραπτο βοῶν εὐ ποιητάων έξω τοῦ τε συνδέσμου ⁑

Comments on 16.636


msAim 16.218v3: ἐκ πλήρους καὶ κεῖνον αἱ Ἀρισταρχου ⁑

Comments on 16.648


Scholia group: msAint

msAint 16.218v1: ἔν τισιν ορωρεν

Comments on 16.633


msAint 16.218v2: Ἀριστοφάνης αϋτμη ⁑

Comments on 16.634


msAint 16.218v3: Ἀρισταρχος κατα δοτικὴν Σαρπηδόνι Δίω

Comments on 16.638


previousnext
msA 218rmsA 219r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1