Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 221, verso

previousnext
msA 221rmsA 222r

Iliad text (25 lines)


Iliad 16.781: ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν


Iliad 16.782: Τρώων ἐξ ἐνοπῆς. καὶ ἀπ’ ὤμων τεύχε’ ἕλοντο:


Iliad 16.783: Πάτροκλος δὲ Τρωσὶ κακὰ φρονέων ἐνόρουσε:


Iliad 16.784: τρὶς μὲν ἔπειτ’ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ .


Iliad 16.785: σμερδαλέα ἰ+άχων. τρὶς δ’ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν:


Iliad 16.786: ἂλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος:


Iliad 16.787: ἔνθ’ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή:


Iliad 16.788: ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνι κρατερῇ ὑσμίνῃ


Iliad 16.789: δεινὸς. ὁ μὲν τὸν ἰ+όντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν:

Commented on by msA 16.221v_1


Iliad 16.790: ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησε:


Iliad 16.791: στῆ δ’ ὄπιθεν. πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ’ ὤμω


Iliad 16.792: χειρὶ καταπρηνεῖ. στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε:


Iliad 16.793: τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων :

Commented on by msAim 16.221v_1


Iliad 16.794: ἡ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ’ ἵππων


Iliad 16.795: αὐλῶπις τρυφάλεια: μιάνθησαν δὲ έθειραι


Iliad 16.796: αἵματι καὶ κονίῃσι. πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν


Iliad 16.797: ἱππόκομον πήληκα μιαίνεσθαι κονίῃσιν:

Commented on by msA 16.221v_2


Iliad 16.798: ἂλλ’ ἀνδρὸς θείοιο κάρη. χαρίεν τε μέτωπον

Commented on by msAext 16.221v_1


Iliad 16.799: ῥύετ’ Ἀχιλλῆος . τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν


Iliad 16.800: ῇ, κεφαλῇ φορέειν: σχεδόθεν δέ οἱ ῆεν ὄλεθρος:


Iliad 16.801: πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν, άγη δολιχόσκιον ἔγχος

Commented on by msAint 16.221v_1, msAim 16.221v_2


Iliad 16.802: βριθὺ. μέγα: στιβαρὸν. κεκορυθμένον: αὐτὰρ ἀπ’ ώμων


Iliad 16.803: ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα:


Iliad 16.804: λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων .


Iliad 16.805: τὸν δ’ ἄτη φρένας εἷλε. λύθεν δ’ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα.


Other texts (6 passages)


Scholia group: msA

msA 16.221v_1: δεινὸς ὁ μεν τὸν: ὅτι ἀπέστροφε τὸν λόγον ἐκ τοῦ πρός αυτὸν εἰς τὸν περι αὐτοῦ⁑

Comments on 16.789


msA 16.221v_2: ἱπποκομον πήληκα: τρίτη ἀπο τέλους ἡ ὀξεῖα ἐνθάδε ὅτὰν δὲ ἐπι τοῦ κομοῦντος τὸν ἵππον. τότε προ τέλους ἡ ὀξεῖα προ εἴρηται δὲ περι τῶν τοιούτων. καὶ ὡς ἐν τῷ κυπαρισσόκομος καὶ οὐλόκομος προπαροξυνομένοις ἡ κόμη ἔγκειται⁑

Comments on 16.797


Scholia group: msAim

msAim 16.221v_1: ἐντευθέν εστ ὁρᾶν τὴν προσπαθ τοῦ ποιητοῦ ὅτι τὴν αριστείαν τοῦ Ἕκτορος τῷ Ἀπόλλωνι περιτίθησι⁑

Comments on 16.793


msAim 16.221v_2: οτ τὸ πᾶν αντ τοῦ όλον ⁑

Comments on 16.801


Scholia group: msAint

msAint 16.221v_1: ουτ παν δέ οι ἐν δέ τισι τῷ δέ οι ⁑

Comments on 16.801


Scholia group: msAext

msAext 16.221v_1: χαρίεν

Comments on 16.798


previousnext
msA 221rmsA 222r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1