Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 315, verso

previousnext
msA 315rmsA 316r

Iliad text (25 lines)


Iliad 24.230: δώδεκα δ’ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας.


Iliad 24.231: τόσσα δὲ φάρεα λευκά: τόσους δ’ ἐπι τοῖσι χιτῶνας:


Iliad 24.232: χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα:

Commented on by msAim 24.8


Iliad 24.233: ἐκ δὲ δύ’ αἴθωνας τρίποδας. πίσυρας δὲ λέβητας:


Iliad 24.234: ἐκ δὲ δέπας περικαλλὲς. ὅ, οἱ, Θρῇκες πόρον ἄνδρες


Iliad 24.235: ἐξ ἑσίην ἐλθόντι, μέγα κτέρας: οὐδέ νυ τοῦ περ

Commented on by msA 24.23, msAext 24.4


Iliad 24.236: φείσατ’ ἐνι μεγάροις ὃ γέρων: περὶ δ’ ήθελε θυμῷ


Iliad 24.237: λύσασθαι φίλον υἱόν: ὃ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας


Iliad 24.238: αἰθούσης ἀπέεργεν. ἔπεσσ’ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων:


Iliad 24.239: ἔρρετε λωβητῆρες, ἐλεγχέες. οὔ νυ καὶ ὑμῖν


Iliad 24.240: οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ’ ἤλθετε κηδήσοντες:


Iliad 24.241: ἦ οὔνεσθ’, ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκε .

Commented on by msA 24.24, msA 24.25, msAext 24.5, msAim 24.9


Iliad 24.242: παῖδ’ ὀλέσαι τὸν ἄριστον: ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔμμες.


Iliad 24.243: ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον Ἀχαιοῖσιν . δὴ, ἔσεσθε


Iliad 24.244: κείνου τεθνηῶτος ἐναιρέμεν: αὐτὰρ ἔγωγε


Iliad 24.245: πρὶν ἀλαπαζομένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε


Iliad 24.246: ὀφθαλμοῖσιν ἰ̈δεῖν: βαίην δόμον Ἄϊδος εἴσω:

Commented on by msAim 24.10


Iliad 24.247: ῆ καὶ σκηπανίῳ δίεπ’ ἀνέρας. οἱ δ’ ΐσαν ἔξω

Commented on by msA 24.26, msA 24.27


Iliad 24.248: σπερχομένοιο γέροντος: ὃ δ’ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα:


Iliad 24.249: νεικείων Ἕλενόν τε, Πάριν τ’. Ἀγάθωνά τε δῖον:


Iliad 24.250: Πάμμονά τ’. Ἀντιφονόν τε: βοὴν ἀγαθόν τε Πολίτην :


Iliad 24.251: Δηΐφοβόν τε. καὶ Ἱ̈ππόθοον : καὶ δῖον Ἀγαυόν :

Commented on by msA 24.28, msA 24.29


Iliad 24.252: ἐννέα τοῖς ὃ γεραιὸς ὁμοκλήσας ἐκέλευε:


Iliad 24.253: σπεύσατέ μοι κακὰ τέκνα. κατηφόνες: αἴθ’ ἅμα πάντες

Commented on by msA 24.30


Iliad 24.254: Ἕκτορος ὠφέλετ’ ἀντὶ. θοῇς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι:


Other texts (15 passages)


Scholia group: msAext

msAext 24.4: ἐξἑσίην: δημοσίαν ἔκπεμψιν: δασυνεται δὲ ἡ β συλλα παρά τὸν ἥσω μελλοντα

Comments on 24.235


msAext 24.5: ὅνησιν ἔχετε

Comments on 24.241


Scholia group: msAil

msAil 24.8: τα περι βλήματ τῆς κλίνης

Comments on 24.230@χλαίνας


Scholia group: msAim

msAim 24.8: οτ παρέλκει τὰ πατν ⁑

Comments on 24.232


msAim 24.9: Ἀρισταρχ ἢ ὀνόσασθ’

Comments on 24.241


msAim 24.10: βρἀχὺ διασταλτέον μετα τὸ ϊδεῖν προς τὸ σαφέστερον⁑

Comments on 24.246


Scholia group: msA

msA 24.22: πέπλος: ὅν περονῶνται γυναῖκες: ὃς καὶ εανὸς καλεῖται: χιτών ἀνδρεῖον ἔνδυμα φᾶρος ϊματιον ἀνδρῶν και γυναικῶν: χλαίνη τὸ περίβλημα τῆς κλίνης:

Comments on 24.229-24.231


msA 24.23: ἐξεσίην ἐλθόντ Ἀρίσταρχ δασύνει τὴν δευτέραν συλλαβήν παρα γὰρ τὸ ΐημι φησὶν ἐγένετο: ἐπιφέρει γοῦν προ γὰρ ῆκε πηρ ἄλλοι τε γέροντες . παρὰ δὲ τὸν ἥσω μέλλοντα, ἡ εσία ἐγένετο: καὶ ἡ εξεσίᾳ ὡς καὶ παρὰ τὸν θήσω θεσία πῇ δῇ συνθεσίαι τε: τὸ αὐτὸ και επι τοῦ τῶν ἕνεκ’ ἐξεσίην ουτ δὲ καὶ Νικίας : Νεοπτόλεμος δὲ ὁ Παριανός λέγων παρὰ τὸ ἐξιέναι πεποιῆσθαι τὴν λέξιν οἶον τὴν ἔκπεμψιν ἀξιοῖ ψιλοῦν: ἄμεινον δὲ τῷ Ἀριστάρχῳ πείθεσθαι: ἠπίστατο γaρ ὁ ποιητὴς καὶ τὸν ἥσω με δασυνόμενον ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ : παρὰ δὲ τοὺς μελλοντας ὁριστικοὺς ἐγίνετο τὰ τοιαυτα ὀνόματα οὐ παρ ενεστῶτας ἀπαρεμφάτ ἐγκλίσεως θύσω γοῦν θυσία : ἄξω αξία δώσω δοσία : προδώσω προδοσία ουτ οὖν καὶ παρὰ τὸν ἥσω ἑσία καὶ ἐξεσια ⁑

Comments on 24.235


msA 24.24: ἢ οὔνεσθ’ οτι μοι: οἷον μικρὸν καὶ φαυλον οἴεσθε τὸ συμβεβηκός: ἡ διπλῆ δὲ ὅτι οὔνεσθε ἐκφαυλίζετε καὶ ουδενός ἅξιον ηγεῖσθαι ⁑

Comments on 24.241


msA 24.25: ἢ οὔνεσθ’ οὕτως αἱ Αρισταρχ ἦ ὀνόσασθ’ ἐμέμψασθε καὶ εξεφαυλίσαθε βούλεται δὲ λέγειν εμοὶ συλλυπησόμενοι καὶ οὐχι ἕκαστος ἱ̈διον κακὸν νομίζει τὴν Ἕκτορος ἀπώλειαν ⁑

Comments on 24.241


msA 24.26: ῆ καὶ σκιπανίῳ δίεπ’ δασέως δίεπ ’ παρὰ τὸ επω δάσυνόμενον οὕτως και Ἀρισταρχ καὶ οἱ πλείους οἶον δια τῶν ἀνδρῶν ἐπορευετο καὶ διί̀στα αὐτοὺς καὶ οὕτως εχει τὰ τῆς ἀναγνώσεως ⁑

Comments on 24.247


msA 24.27: τὸ δὲ έξω ἑκατέροις δύναται σὺντάττεσθαι βελτιον δὲ τοῖς ἄνω ⁑

Comments on 24.247


msA 24.28: Δηϊφοβόν τε καὶ Ἱππόθοον ὅτι ὁμώνυμος ὁ Ἱππόθοος τῷ Πελασγῶ Ἱππόθοος δ’ άγε φύλα Πελασγῶν : καὶ ὅτι ἄδηλον πότερόν εστι τὸ κυριον ὁ Δῖος καὶ ὁ Αγαυός ⁑

Comments on 24.251


msA 24.29: Αλεξάνδρου τοξευθέντος ὑπο Φιλοκτήτου Πρίαμος τὸν ῾Ελενης γάμον ἔπαθλον ἔθηκεν τῷ ἀριστεύσαντ κατὰ τὴν μάχηνην Διΐφοβος δὲ γενναίως ἀγωνισαμενος ἄγημεν αὐτήν. ἡ ϊστορία παρὰ Λυκόφρονι ⁑

Comments on 24.251


msA 24.30: κατηφόνες: ὡς Μακεδόνες : οὕτως Ἀρίσταρχ καὶ ἄμεινον θηλυκῇ γὰρ προσηγορίᾳ. ὀνειδίσαι τοὺς υἱοὺς ἠθέλησεν οιονεὶ κατήφειαι Κράτης μέντοι κατηφέες γράφει ⁑

Comments on 24.253


previousnext
msA 315rmsA 316r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1