Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 49, recto

previousnext
msA 48vmsA 49v

Iliad text (25 lines)


Iliad 3.352: δῖον Ἀλέξανδρον : καὶ ἐμῇς ὑπο χερσὶ δάμασσον.

Commented on by msA 3.509, msAim 3.755


Iliad 3.353: ὄφρα τις ἐρρίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων

Commented on by msA 3.513


Iliad 3.354: ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι: ὅ κεν φιλότητα παράσχῃ:

Commented on by msA 3.514, msA 3.753, msA 3.518, msAim 3.756


Iliad 3.355: ῆ ῥα: καὶ ἀμπεπαλὼν προ ἵ̈ει δολιχόσκιον ἔγχος:


Iliad 3.356: καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην:


Iliad 3.357: διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος:


Iliad 3.358: καὶ δια θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο:


Iliad 3.359: ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα

Commented on by msA 3.521


Iliad 3.360: ἔγχος: ὃ δ’ ἐκλίνθη: καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν:


Iliad 3.361: Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον

Commented on by msAint 3.754


Iliad 3.362: πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον: ἀμφὶ δ’ ἀρ’ αὐτῷ.

Commented on by msA 3.523, msAim 3.757


Iliad 3.363: τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός:

Commented on by msA 3.527


Iliad 3.364: Ἀτρείδης δ’ ᾤμωξεν ἰ̈δὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν:

Commented on by msA 3.529


Iliad 3.365: Ζεῦ πάτερ οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος:

Commented on by msA 3.531


Iliad 3.366: ῆ τ’ ἐφάμην τί̄σασθαι Ἀλέξανδρον κακότητος:

Commented on by msAint 3.532


Iliad 3.367: νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν άγη ξίφος: ἐκ δέ μοι ἔγχος

Commented on by msAil 3.759


Iliad 3.368: ῆΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον: οὐδ’ ἔβαλόν μιν.

Commented on by msA 3.535


Iliad 3.369: ῆ: καὶ ἐπαΐξας. κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης:


Iliad 3.370: ἕλκε δ’ ἐπιστρέψας μετ’ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς :


Iliad 3.371: ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἵ̈μὰς ἁπαλὴν ὑπο δειρήν

Commented on by msA 3.541, msA 3.546, msAim 3.758


Iliad 3.372: ὅς οἱ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης:

Commented on by msAil 3.760


Iliad 3.373: καὶ νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος.

Commented on by msAint 3.545


Iliad 3.374: εἰ μὴ αρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη


Iliad 3.375: ἥ οἱ ῥῆξεν ἱ̈μάντα βοὸς ἶ̈φι κταμένοιο:

Commented on by msA 3.549


Iliad 3.376: κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ’ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ:

Commented on by msAil 3.761


Other texts (20 passages)


Scholia group: msA

msA 3.509: ‡ δῖον Ἀλέξανδρον ἀθετεῖται ὅτι οὐκ αναγκαίως ἐπιλέγεται: καὶ γὰρ ὁ καιρὸς τὸ σύντομον ἔχειν θέλει: καὶ δῖον ἀκαίρως ὁ Μενέλαος τὸν εχθρὸν λέγει: ἐαν δὲ γράφηται δαμῆναι. βραχὺ διαστελοῦμεν ἐπι τὸ Ἀλέξανδρον κοινὸν γὰρ τὸ δὸς: ἐὰν δὲ δάμασσον: δευτέραν ἄνω θετέον ἐπεὶ καὶ καθ εαυτὸ δύναται πλῆρες εἶναι τὸ εξῆς ⁑

Comments on 3.352


msA 3.513: ἐρρίγησεν ἀπο τοῦ ῥιγῶ ῥιγεῖς οὗ παρατατικὸς ἐρρίγουν ὁ μέσος παρακείμενος ερριγα ὃς μεταπλάττετ εἰς ἐνεστῶτα τὸν ἐρρίγω ὡς δέδοικα δεδοίκω ⁑

Comments on 3.353


msA 3.514: ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι παροξύνεται δια τὴν ἐνέργειαν: οὕτως δὲ πέφυκε τὰ παρὰ ῥῆμα συντιθέμενα παροξύνεσθαι μὲν ὅτε ἐνέργειαν

Comments on 3.354


msA 3.753: ὑπισχνεῖται προπαροξύνεσθ δὲ ὅτε πάθος εἰ μὴ κανόνες τινὲς κωλύοιεν οὓς παρατίθεται ὁ Ἡρωδιανος ὥστε διαφέρειν τὸ λιθοβόλος τοῦ λιθόβολος: τὸ μὲν γὰρ παροξυνόμενον σημαίνει τὸν λίθους βάλλοντα: τὸ δὲ προπαροξυνόμ τὸν ὑπὸ λίθου βεβλημένον ὡς παρ᾽ Ευριπίδ ἐν Φοίνικι λιθόβολον εῖμα κατειργάσω ⁑

Comments on 3.354


msA 3.518: φιλότητα ἀπελθόντα γὰρ ὡς πρέσβιν εἰς τὸ ῎Αργος τὸν ᾿Αλέξανδ ἐξενοδόχησεν ὁ Μενέλαος ὅθεν καὶ εὔχεται τῷ ξενίῳ Διῒ τῷ ὑπ αυτοῦ καταφρονηθέντι ⁑

Comments on 3.354


msA 3.535: οὐδ᾽ ἐβαλόν μιν ὅτι ᾿Αμμώνιος ἐν τῷ πρὸς ᾿Αθηνοκλέα συγγράμματι ὁμοίως εἶχον οὐδ’ ἐδάμασσα καὶ ἔστι συναιρῶν τοῖς λεγομένοις πρότερον ὑπὸ τοῦ Μενελα δῖον ᾿Αλέξανδρον καὶ ἐμης ὑπο χερσὶ δαμῆναι: ὅτι σαφῶς τὸ οὐδ’ ἔβαλόν μιν σημαίνει ἀντι τοῦ οὐδὲ ἐπάταξα αὐτόν ⁑

Comments on 3.368


msA 3.541: πολύκεστος ὅτι πολύκεστος ὁ πολυκέντητος ἐκ δε τούτου ὁ ποικίλος δηλοῦται δια τας ῥαφάς καὶ ὁ τῆς Ἀφροδίτης κεστὸς ἀπο τούτου τῆ νῦν τοῦτον ϊμάντα ποικίλον : ὁ δὲ Καλλίμαχος ὡς ὄνομα κύριον τοῦ ϊμαντος τὸν κέστον ἐκδεχεται ⁑

Comments on 3.371


msA 3.546: Ἀφροδίτη πάλιν διαστολή προ τούτου ἀνέστραπται γὰρ ἡ περίοδος ὀρθὴ δ᾽ἂν ἐγένετο οὕτως εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε καί νύ κεν εἴρυς έν τε ⁑

Comments on 3.371


msA 3.549: ῗφι κταμένοιο ἰσχυρῶς καὶ μετα βίας ἀναιρεθέντος τοῦτέστι σφαγέντος: τὰ γὰρ τῶν θνησιμαίων ζώων δέρματα ἀσθενῆ ἐστιν ὡς ἂν προδιαφθαρέντα ὑπο τῆς νόσου ⁑

Comments on 3.375


msA 3.531: ὀλοώτερος ἄλλων ἐμοὶ τῷ Μενελάῳ δῆλον ὅτι: ἐνόμισαν γάρ τινὲς δια τούτου βλασφημεῖν τὸν Μενέλαον . ῥητέον οὖν ὅτι οὐ βλασφημεῖ ὁ ἥρως ἀλλὰ νεμεσᾷ: ἀρετῆ γὰρ οἰκεία οἶδεν πάσχων ἅπερ οὐκ έδει: καὶ νεμεσᾶ δικαίως ἐπι τῷ παρ αξίαν σωζομένῳ ⁑

Comments on 3.365


Scholia group: msAint

msAint 3.754: ὅτι ξίφος εχει πρὸς Ζηνόδοτον ⁑

Comments on 3.361


msAint 3.532: περισπᾶται ὁ ῆ βεβαιωτικὸς γὰρ ῆν ⁑

Comments on 3.366


msAint 3.545: ἐν τῇ Ἀριστοφάνους καὶ νύκεν ἐξείρυσεν ⁑

Comments on 3.373


Scholia group: msAil

msAil 3.759: ες ετρίδη

Comments on 3.367


msAil 3.760: συγέχευς

Comments on 3.372


msAil 3.761: κατ αιά

Comments on 3.376


Scholia group: msAim

msAim 3.755: Αρισταρχος δαμῆναι

Comments on 3.352


msAim 3.756: ὅτι σαφῶς νῦν φιλότητ τὴν ξενίαν εἴρηκεν ⁑

Comments on 3.354


msAim 3.757: Αριστχ αμφι δ‘ὰρ αὐτῆ. τὴ περικεφαλαιο ⁑

Comments on 3.362


msAim 3.758: ἀπαλὴν εἶπεν ὡς ἐπι γυναι γυναικος οὐκ ειωθυιας κόρυθα φέρειν ⁑

Comments on 3.371


previousnext
msA 48vmsA 49v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1